Articles

4 articles
Match these search filters.

Search criteria

Hide search criteria

El regadiu és una peça fonamental del sistema agroalimentari espanyol. Hi aporta més del 50 % de la producció final agrària, i ocupa només el 20 % de la superfície agrícola útil del nostre país....

Dades del projecte

Ubicació:   Avda. Castilla y León, 15-27

Localitat:    San Sebastián de los Reyes 
Província:   Madrid...

L'any 2013 (i revisat el 2015) vam publicar al web de l'IDAE un informe amb els resultats obtinguts de les auditories energètiques que van efectuar els ajuntaments que es van acollir a aquesta...

Analitzar el nivell de qualitat ambiental que podem percebre en un espai tancat es redueix a provar si ens hi sentim còmodes o no. Si en aquest espai hi ha una única persona, el resultat no té...