Inicio · Conozcanos · Proyectos de Excelencia · Qualificació energètica de tractors agrícoles

Qualificació energètica de tractors agrícoles

Projecte d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

Disseny d'una metodologia que permet a l'Estació de Mecànica Agrícola (EMA) del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient classificar els tractors que es comercialitzen a Espanya en funció de la seva eficiència energètica, a partir dels seus nivells de potència mecànica i consum de combustible.

La qualificació, desenvolupada per un equip de professors de les Escoles Tècniques Superiors d'Enginyers Agrònoms i Industrials de Madrid, ha articulat, des de 2007, les subvencions del Ministeri als agricultors que es van acollir al pla RENOVE de tractors pel que fa a la seva qualificació energètica A o B, amb una ajuda respectiva de 30 euros/CV o 10 euros/CV, o l'any 2014 a través del Pla d'Impuls al Medi Ambient per a la renovació de tractors agrícoles "PIMA Tierra" amb unes ajudes que es podran incrementar segons la classificació de l'eficiència energètica del nou tractor, en 2000 € per a la classe A i 1000 € per a la B.

Resultats

El disseny d'aquest programa es va iniciar amb les dades mecàniques de 41 models de tractors amb les quals es va calcular un índex d'eficiència energètica obtingut a partir dels informes realitzats segons la normativa que fa servir el codi 2 de l'OCDE.

Assajats i contrastats els resultats a l'Estació de Maquinària Agrícola (EMA) del Ministeri d'Agricultura, la metodologia desenvolupada es va ampliar amb les dades de 173 tractors i, posteriorment, l'any 2014, es va aplicar per a l'etiquetatge de conjunt dels 579 models de tractors comercialitzats a Espanya.

En l'actualitat se segueixen qualificant nous models de tractors, superant els 649 models, sent l'EMA l'encarregada d'actualitzar i aquesta llista dinàmica a mesura que es van fent els assaigs.
 

Calificación energética de tractores agrícolas.
Maquinaria agrícola