Inicio · Tecnologias · Eficiència Energètica · Edificacion · Edificis Públics

Edificis Públics

L'eficiència energètica és una estratègia vàlida per solucionar el problema de l'escassedat de fons públics i pot contribuir a disminuir els greus problemes de l'energia i el clima

L'eficiència energètica és una estratègia vàlida per solucionar el problema de l'escassedat de fons públics i pot contribuir a disminuir els greus problemes de l'energia i el clima. En aquest sentit, el sector públic ha de predicar amb l'exemple en tot allò que es refereix a inversions, manteniment i gestió energètica dels seus edificis, instal·lacions i equipament.

En el sector d'edificis públics existeix un important potencial d'estalvi d'energia que, tanmateix, és difícil de realitzar degut a una sèrie de barreres de tipus administratiu o legal. Així, per exemple, en el pressupost del sector públic, la partida destinada a inversió en tecnologies consumidores d'energia és diferent a la destinada al manteniment i subministrament energètic d'aquests mateixos equips. Aquesta divisió, en dues àrees incomunicades, planteja dificultats a l'hora de seleccionar nous equips amb criteris d'eficiència energètica, ja que només es considera la inversió econòmica sense lligar-la a la factura energètica i de manteniment al llarg de tota la vida útil de la instal·lació.

Documentos de interés:

Pla d'activació de l'eficiència energètica als edificis de l'Administració General de l'Estat (Resolució de 14 de gener de 2010, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de l'11 de desembre de 2009, en què s'aprova el pla)