Il·luminació eficient en edificis

Tots els edificis han de disposar d'instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament

Requisits mínims d'eficiència energètica en il·luminació interior

La secció HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació estableix com a exigència bàsica que els edificis, tant els nous com els que es reformen, han de disposar instal·lacions d'il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament. En aquest sentit, l'eficiència energètica del sistema d'il·luminació no haurà de superar un valor límit i haurà de comptar també amb un sistema de control que permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural.

Coneixeu els requisits mínims d'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior dels edificis que fixa la secció HE-3 del Codi Tècniic de l'Edificació i el document bàsic d'estalvi d'energia.

 

Aprofitament de la llum natural en il·luminació. Guia tècnica per a l'aprofitament de la llum natural en la il·luminació d'edificis.

El Codi Tècnic de l'Edificació fa obligatori l'aprofitament de la llum natural, mitjançant la instal·lació i utilització de sistemes de control i regulació, en aquelles zones en què l'aportació de llum natural ho permeti. Per aquest motiu, el que abans era una elecció del projectista, ara és obligació normativa. Com alguns d'aquests sistemes són relativament nous i es desconeixen molts aspectes de la seva posada en pràctica i prestacions, aquesta guia no tan sols pretén orientar en tot allò que fa referència a la seva elecció i disseny, sinó també quant a la gestió i manteniment.

A més, es proporciona informació sobre casos pràctics i experiències extretes de l'ús de sistemes de control i gestió de la il·luminació artificial i natural conjuntament, en distints edificis, així com l'estalvi energètic obtingut.

 

Eficiència energètica en il·luminació d'oficines, centres docents i hospitals.

Guies tècniques d'eficiència energètica en il·luminació d'oficines, centres docents i hospitals. L'objectiu d'aquestes guies és establir una sèrie de pautes i recomanacions als projectistes de les instal·lacions d'il·luminació d'oficines, centres docents, hospitals i centres d'atenció primària, amb la finalitat de:

Complir amb les recomanacions de qualitat i confort visual.

Crear ambients agradables i confortables per als usuaris de les instal·lacions.

Racionalitzar l'ús de l'energia amb instal·lacions de major eficiència energètica.