Inicio · Tecnologias · Eficiència Energètica · Edificacion · Material elèctric

Material elèctric

El sector de material elèctric està format per: cables, comptadors, aparellatge industrial, caixes i envolupants, petits transformadors, dispositius de connexió, dispositius de protecció per a ús domèstic, domòtica i immòtica, il·luminació, interruptors per a ús domèstic, bases de presa de corrent i clavilles domèstiques i industrials. Tots aquests productes aporten seguretat en l'ús de l'energia i tenen una incidència directa sobre l'eficiència energètica de les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió.

El llibre Contribución del material eléctrico a la eficiencia energética de las instalaciones pretén donar a conèixer com el material elèctric pot millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions mitjançant totes les solucions de material elèctric actualment disponibles al mercat.

La guia elaborada per l'Associació de Fabricants de Material Elèctric (AFME) s'adreça als següents col·lectius, amb l'objectiu que amb les seves accions i decisions promocionin l'eficiència energètica de les instal·lacions des del punt de vista del material elèctric:

Enginyeries, arquitectures, empreses de serveis energètics (ESE) i administració, en el seu paper de prescriptors de les instal·lacions.

Distribuïdors de material elèctric.

Instal·ladors i mantenidors elèctrics. 

Propietaris, arrendataris i explotadors d'edificis