Inicio · Tecnologias · Eficiència Energètica · Edificacion · Xarxes de calor i fred

Xarxes de calor i fred

Què és una xarxa de calor i fred

Conegut internacionalment com a "District Heating&Cooling", es tracta de la producció centralitzada de calor i fred, que mitjançant un sistema de xarxes que transporten fluids tèrmics, satisfan la demanda de calefacció, aigua calenta sanitària i fred, per a aquells usuaris que es troben connectats mitjançant aquest sistema de xarxes.

Un dels principals beneficis d'aquestes xarxes de calor i fred és augmentar l'eficiència energètica en la generació, integrant les energies renovables (biomassa, geotèrmica, solar tèrmica, etc.), els recursos locals que d'una altra manera es perdrien (refredament natural, calor o fred sobrant de la indústria propera, la producció combinada de calor i fred, etc.), i els sistemes de producció d'alta eficiència.

Tot això, juntament amb un òptim encaix en el binomi generació-demanda, i una gestió i manteniment continus per part de professionals, contribueixen de forma significativa amb l'objectiu de la reducció del consum energètic, de les emissions de diòxid de carboni, la contaminació de l'aire i la preuada seguretat de subministrament.

Amb l'objectiu de promoure les Xarxes de districte, ADHAC (Associació d'Empreses de Xarxes de Calor i Fred), amb el suport de l'IDAE, està fent un cens de les xarxes de calor i fred en tot el territori espanyol. Si voleu participar en el cens feu clic aquí