Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Uso Electrico · Eòlica · Eòlica marina

Eòlica marina

Les instal·lacions eòliques marines presenten característiques diferenciades i avantatjoses en comparació amb les instal·lacions a terra

Les instal·lacions eòliques marines presenten característiques diferenciades i avantatjoses en comparació amb les instal·lacions a terra, principalment:

El recurs eòlic existent en el mar és superior que en les costes pròximes.

Per la seva ubicació, mar endins, l'impacte visual i acústic és menor que el dels parcs eòlics a terra, cosa que permet un aprofitament superior del recurs eòlic existent, amb màquines més grosses i la utilització de geometries de pala més eficaces. Igualment, la menor rugositat superficial en el mar afavoreix la utilització de menors altures de torre.

Suposa una major creació d'ocupació en les fases de construcció, muntatge i manteniment, a causa de la major complexitat durant la instal·lació i explotació.

Possibilitat d'integració en complexos marins mixts.

No obstant això, aquestes instal·lacions marines tenen també importants desavantatges en comparació amb les terrestres, que estan limitant el seu desenvolupament: inexistència d'infraestructures elèctriques; condicions ambientals més severes; avaluació del recurs eòlic més complexa i cara; i, sobretot, els majors ràtios d'inversió i despeses d'explotació, que necessiten de tecnologies específiques per a la construcció i cimentacions, transport i muntatge en alta mar, línies de xarxes elèctriques submarines i tasques d'operació i manteniment.

La potència unitària dels aerogeneradors en el mar és superior a la de les turbines a terra. Mentre que a terra, per limitacions associades a l'orografia i al transport, s'han consolidat potències unitàries a l'entorn dels 3 MW per als aerogeneradors, amb una clara tendència a augmentar el diàmetre de rotor per a un millor aprofitament dels emplaçaments; al mar els nous desenvolupaments de parcs eòlics marins estan compostos per potències unitàries superiors als 5 MW, existint prototips de fins a 10 MW de potència.

La profunditat mitjana dels parcs eòlics marins existents al món en finalitzar 2016 (en la seva majoria, als mars del nord d'Europa) és inferior als 25 m. Amb caràcter excepcional, algun parc comercial concret supera lleugerament la profunditat 45-50 m, que pot considerar-se com el límit batimètric per a la tecnologia actual, i per a la pràctica totalitat dels parcs eòlics comercials que es construeixin a Espanya fins a l'any 2020.

Possiblement, el desafiament més important de les instal·lacions mar endins segueix sent reduir els costos de les cimentacions, de les quals existeixen distintes variants: monopilotatge, trípode, de gravetat i flotant. Les de monopilotatge són les més utilitzades per a aigües de profunditat mitjana (fins a 25 metres), les de gravetat per a profunditats petites (de menys de 5 metres) i les de trípode per a majors profunditats (fins a 50 metres). Per la seva banda, la viabilitat comercial de les plataformes flotants per a la implantació d'aerogeneradors en aigües profundes és encara una incògnita, tot i que ja existeix alguna instal·lació experimental que ha demostrat la seva viabilitat tècnica.

Energía eólica, aerogenerador