Inicio · Tecnologias · Energies renovables

Energies renovables

Les energies renovables són recursos nets i gairebé inesgotables que proporciona la natura. Pel seu caràcter autòcton contribueixen a disminuir la dependència del nostre país dels subministraments externs, reduint el risc d'un abastiment poc diversificat, i afavoreixen el desenvolupament de noves tecnologies i de la creació de llocs de treball.