Inicio · Conozcanos · Nor gara

Nor gara

E.P.E. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua (IDAE), M.P., Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministeriora atxikita dago, Energiaren Estatu Idazkaritzaren bidez, eta horren mende dago organikoki.

Gure herrialdeak energia-efizientzia, energia berriztagarriak eta karbono gutxiko beste teknologia batzuk hobetzeko arloan dauzkan xedeak lortzen laguntzea da bere jardueraren esparru estrategikoa.

Zentzu horretan, berrikuntza teknologikoko proiektuak (errepikagarriak) finantzatzeko, hedatzeko, horietan prestatzeko, aholku emateko eta programa espezifikoak garatzeko ekintzak egiten ditu IDAEk. Era berean, nazioarteko jarduera bizian buru da Institutua, hainbat programa europarren eta hirugarren herrialdeekiko lankidetzaren arloan.

Bestalde, aurrekontuen egonkortasuna eta lehiakortasunaren sustapena bermatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuak IDAEren zereginak areagotzen ditu, bai elektrizitatearen sorkuntzan ikatza kentzeari zuzendutako teknologiei lagundu diezaien, bai Energia, Turismo eta Agenda Digitaleko Ministerioari prozedura administratiboetan, judizialetan edo arbitrarioetan lagundu diezaion Estatuko Administrazio Orokorra horietan sartuta badago, bai Estatuko Administrazio Orokorrak nahiz bere mendeko organismoek eta erakundeek (esleitzeko ahala dutenek) esleitzen dizkioten lanak garatu ditzan, bitarteko instrumental eta zerbitzu tekniko gisara, bere estatutuak aurreikusten dituen baldintzetan eta bere xedeekin eta zereginekin zerikusia duen guztian.

 

Bestelako informazio interesgarria: 

Memoria IDAE 2015 (IDAEren 2015ko memoria)

Urteko kontuak, auditoria-txostenarekin batera:

Cuantas Anuales 2016 junto al Informe de Auditoría 

Cuantas Anuales 2015 junto al Informe de Auditoría 

Cuentas Anuales 2014 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2013 junto al Informe de Auditoría

Cuentas Anuales 2012 junto al Informe de Auditoría