Klimatizazioan Aurrezteko eta Energia-Efizientzia Handitzeko Gida Teknikoak

IDAEk, eraikinetako instalazio termikoen efizientzia energetikoa areagotzeko xedez, horien proiektugileei, instalatzaileei, mantentzaileei, ikuskariei eta erabiltzaileei zuzendutako gida teknikoen sorta bat idaztea sustatu du. 2007ko abenduaren 17an elkartu zen RITEren Aholkularitza Batzordea, eta hau erabaki zuen: Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioaren Idazkaritza Nagusiari proposatzea sar zitzala 1.etik 7.era arteko gida teknikoak RITEren Dokumentu Aitortuen Erregistro Orokorrean, RITEren 44. artikuluko 5. zenbakiarekin bat eginez, 6. eta 7. artikuluetan ezarritakoaren ondorioetarako.

 

Eranskinak

documentos_frecuencias_71e4fba3.exe
documentos_setupaislam1_0_446f40cd.zip
Vista frontal de una instalación de placas solares de ocho filas en la azotea de un edificio con chimeneas rojas
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. RITE