Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Uso Electrico · Energía Hidroelektrikoa

Energía Hidroelektrikoa

Ibaiaren ubideko gune batean (aprobetxamenduaren puntu altuenean) dagoen ur-masaren energia potentziala aprobetxatuz lortzen den energia da energia hidroelektrikoa. Lehenengo, energia mekaniko bihurtzen da hori, eta, azkenik, energia elektriko bihurtzen da, eta eskuragarri egoten da aprobetxamenduaren gune baxuenean.

Zentral hidroelektrikoa instalazio hidraulikoen multzo batek (presa txiki edo presa, kanala, hodia eta abar) eta ekipo elektromekanikoek (turbinak, sorgailuak, sistema elektrikoa eta abar) osatzen dute, beharrezkoak izaki horiek energia potentziala energia elektriko erabilgarri bihurtzeko. Eskuratzen den potentzia elektrikoa proportzionala da erabilitako uraren emariarekin eta aprobetxamenduko jauziaren altuerarekin.

Aprobetxamendu motaren arabera, batez ere hiru talde handitan sailka daitezke zentralak:

Ur lasterreko zentralak: presa txiki bateko hargune baten bidez, ibaian dabilen emariaren zati bat hartzen dute, zentralerantz bideratzen dute hori, turbinatu dadin, eta, gero, ibaira itzultzen dute.

Urtegi-oinaldeko zentralak: presak berak sortutako malda aprobetxatzen duten instalazioak dira, eta irteerako emariak erregula ditzakete, turbinatu daitezen, presaren erabileren arabera (hidroelektrikoak, ureztapenak edo hornikuntzak) edo une egokiaren arabera. Tipologia honen barruan, ponpaketa-zentralak edo zentral itzulgarriak nabarmentzen dira; izan ere, zentral konbentzionalek bezala sortzen dute energia (turbinazioaren bidez), eta, horretaz gain, energia elektrikoa erabiliz ura urtegi edo biltegi batera igotzeko gaitasuna dute (ponpaketa bidez).

Ur-sareetan sartutako zentralak: ureztapen- eta nabigazio-kanaletan, edateko ura banatzeko sareetan edo presiopeko hodietan eta hondakin-urak tratatzeko estazioetan sartuta dauden aprobetxamenduak dira.

Minizentral hidroelektrikotzat hartzen dira 10 MW-ko edo hortik beherako potentzia instalatua duten instalazio hidroelektrikoak.

C.H. Selga de Ordás, León
Central Hidroeléctrica Molino de Puente Alba
Central Hidroeléctrica del Porma, León