Inicio · Tecnologias · Energias Renovables · Uso Termico · Hondakinak

Hondakinak

Etxeko eta industriako hondakinen balorizazio energetikoa egitea giltzarria da hondakinak kudeatzeko politiketan

Etxeko hondakinen eta industriako hondakin batzuen eduki biodegradagarria energia berriztagarrien iturria da 2009/28/EE Zuzentarauaren arabera, eta, hortaz, estatuko energia-mixean energia berriztagarriak egoteko xedeak lortzen laguntzen du.

Etxeko eta industriako hondakinen balorizazio energetikoa egitea giltzarria da Europako herrialde gehienen hondakinak kudeatzeko politiketan. 2009/28 Zuzentarauak lehentasuna ematen die prebentzioari, berrerabiltzeko prestatzeari eta birziklatzeari, balorizazio-prozesuen aurrean. Bada, Zuzentarau horretan hondakinen kudeaketarako ezartzen den hierarkia errespetatuz, Europako herrialde batek ere ez du lortzen zabortegia huskeriara baztertzea (kudeaketa-hierarkiaren maila baxuena hori, balorizazioaren azpitik), % 30 eta 50en artean dagoen balorizazio energetikoaren portzentajeetara jo gabe.

Legeria

22/2011 Legea, Kutsatutako Hondakinei eta Lurzoruei buruzkoa 

Hondakinak Kudeatzeko Esparru Plan Estatala (PEMAR) 2016-2022 

815/2013 Errege Dekretua, industriako igorpenen erregelamendua onartzen duena