Inicio · Ahorra Energia · Uso doméstico

Uso doméstico

Renovables uso doméstico

A utilización de enerxías renovables está ao alcance dos consumidores domésticos. Somos capaces de satisfacer as necesidades dunha familia media mediante tecnoloxías asociadas fundamentalmente á climatización e obtención de auga quente sanitaria, así como á xeración de enerxía eléctrica a pequena escala.