Inicio · Tecnologias · Eficiencia Energetica · Edificación · Edificios Públicos

Edificios Públicos

A eficiencia enerxética é unha estratexia válida para solucionar o problema da escaseza de fondos públicos e pode contribuír a diminuír os graves problemas da enerxía e do clima

A eficiencia enerxética é unha estratexia válida para solucionar o problema da escaseza de fondos públicos e pode contribuír a diminuír os graves problemas da enerxía e do clima. Neste sentido, o sector público debe predicar co exemplo no que se refire a investimentos, mantemento e xestión enerxética dos seus edificios, instalacións e equipamento.

No sector de edificios públicos existe un importante potencial de aforro de enerxía que, con todo, é difícil de realizar debido a unha serie de barreiras de tipo administrativo ou legal. Así, por exemplo, no orzamento do sector público, a partida destinada a investimento en tecnoloxías consumidoras de enerxía é diferente á destinada ao mantemento e subministración enerxética destes mesmos equipos. Esta división, en dúas áreas incomunicadas, expón dificultades á hora de seleccionar novos equipos con criterios de eficiencia enerxética, xa que só se considera o investimento económico sen ligalo á factura enerxética e de mantemento ao longo de toda a vida útil da instalación.

Ligazóns de interese:

Plan de activación da eficiencia enerxética nos edificios da Administración Xeral do Estado (Resolución de 14 de xaneiro de 2010, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 11 de decembro de 2009, polo que se aproba o plan)