Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Il.luminació eficient en edificis

 Requisits mínims d'eficiència energètica en il•luminació interior

La secció HE-3 del Codi Tècnic de l'Edificació estableix com a exigència bàsica que els edificis, tant els nous com els que es reformin, disposin d'instal•lacions d'il•luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaces energèticament. Per això, l'eficiència energètica del sistema d'il•luminació no haurà de superar un valor límit i haurà de disposar també d'un sistema de control que permeti ajustar l'encesa a l'ocupació real de la zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural.

Conegueu els requisits mínims d'eficiència energètica de les instal•lacions d'il•luminació interior dels edificis que fixa la secció HE-3 del Codi Tècnic de l’Edificació i Document Bàsic d’Estalvi d’Energia.


Aprofitament de la llum natural en il•luminació. Guia Tècnica per a l'aprofitament de la llum natural en la il•luminació d'edificis.

El Codi Tècnic de l'Edificació fa obligatori l'aprofitament de la llum natural, a través de la instal•lació  i utilització de sistemes de control i regulació, en aquelles zones en les quals l'aportació de llum natural així ho permeti. Per aquesta raó, el que abans era exclusivament una elecció del projectista és ara obligació normativa. Com alguns d'aquests sistemes són relativament nous i es desconeixen molts aspectes de la seva posada en marxa i prestacions, aquesta Guia no només pretén orientar en tot el que concerneix a la seva elecció i disseny, sinó també quant a la seva gestió i manteniment.

A més, proporciona informació sobre casos pràctics i experiències extretes de l'ús de sistemes de control i gestió de la il•luminació artificial i natural conjuntament, en diferents edificis, així com l'estalvi energètic obtingut.


Eficiència energètica en il•luminació d'oficines, centres docents i hospitals.

Guies tècniques d'eficiència energètica en il•luminació d'oficines, centres docents i hospitals.
L'objectiu d'aquestes guies es establir una sèrie de pautes i recomanacions als projectistes de les instal•lacions d'il•luminació d'oficines, centres docents, hospitals i centres d'atenció primària, amb la finalitat de:

Complir amb les recomanacions de qualitat i confort visual.

Crear ambients agradables i confortables per als usuaris de les instal•lacions.

Racionalitzar l'ús de l'energia amb instal•lacions de major eficiència energètica.

Enllaços externs d'interès:

Comissió Europea. Bombetes de baix consum. Aquesta web informa a consumidors, professionals i mitjans de comunicació sobre l'ampli ventall de bombetes de baix consum existents, la retirada progressiva de les bombetes d'alt consum i la normativa europea vigent.

Tots els edificis han de disposar d'instal•lacions d'il•luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora eficaces energèticament


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital