Buscador de contidos de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Enerxías do mar

Os océanos posúen un enorme potencial enerxético que, mediante diferentes tecnoloxías, pode ser transformado en electricidade e contribuír, deste xeito, a satisfacer as necesidades enerxéticas actuais.

Atlas do potencial das olas como recurso enerxético do litoral español, incluida a península, o archipiélago canario e o balear.
O atlas, realizado polo Instituto de Hidráulica Ambiental da Universidade de Cantabria por encargo do IDAE, inclúe a caracterización espacial do fluxo medio de enerxía (magnitude e dirección) desde profundidades indefinidas ata a costa, cunha alta resolución e tendo en conta a súa variabilidade temporal a distintas escalas: mensual, estacional, anual e interanual.


Dentro das enerxías do mar, existen tecnoloxías claramente diferenciadas, en función do aproveitamento enerxético: a enerxía das mareas ou maremotriz, a enerxía das correntes, a enerxía maremotérmica, a enerxía das ondas ou undimotriz e a enerxía do gradiente salino (osmótica).

A enerxía maremotriz consiste no aproveitamento enerxético das mareas. Baséase na explotación do ascenso e descenso da auga do mar producido pola acción gravitatoria do Sol e da Lúa, aínda que só naqueles puntos da costa nos que a marea alta e a baixa difiren de máis de cinco metros de altura é rendible instalar unha central maremotriz. O proxecto dunha central maremotriz está baseado no almacenamento de auga nun encoro. Este fórmase ao construír un dique cunhas comportas que permiten a entrada da auga ou caudal que pasará por unha turbina para xerar electricidade nunha badía, cala, río ou esteiro.

A enerxía das correntes consiste no aproveitamento da enerxía cinética contida nas correntes mariñas. O proceso de captación realízase mediante convertedores de enerxía cinética similares aos aeroxeradores, empregados neste caso en instalacións submarinas.

A enerxía maremotérmica consiste no aproveitamento da enerxía térmica do mar, baseado na diferenza de temperaturas entre a superficie do mar e as augas profundas.

O aproveitamento deste tipo de enerxía require que o gradiente térmico sexa de polo menos 20°. As plantas maremotérmicas transforman a enerxía térmica en enerxía eléctrica utilizando o ciclo termodinámico denominado «ciclo de Rankine» para producir enerxía eléctrica. O foco quente é a auga da superficie do mar e o foco frío a auga das profundidades.

A enerxía das ondas ou undimotriz consiste no aproveitamento enerxético producido polo movemento das ondas. A ondada é unha consecuencia do rozamento do aire sobre a superficie do mar, polo que resulta moi irregular. Iso conduciu á construción de diversos tipos de máquinas para facer posible o seu aproveitamento.

A potencia osmótica ou enerxía azul é a enerxía obtida mediante a diferenza na concentración de sal entre a auga do mar e a auga dos ríos a través dos procesos de osmose.
 RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital