Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Eòlica de petita potència


Els parcs eòlics de gran potència són fonamentals per augmentar la contribució de l'energia d'origen renovable en el sistema elèctric nacional. Tanmateix, encara no s'ha aprofitat a Espanya la capacitat de la tecnologia eòlica per aportar energia renovable de forma distribuïda, a través de la seva integració en entorns urbans, semiurbans, industrials i agrícoles, especialment associada a punts de consum de la xarxa de distribució.

Les instal•lacions eòliques de petita potència presenten unes característiques pròpies, que les doten d'una sèrie d'avantatges addicionals respecte la gran eòlica, com una potencial major eficiència global per les pèrdues evitades a les xarxes de transport i distribució, i que permeten la integració de generació renovable sense necessitat de crear noves infraestructures elèctriques. A més, poden fomentar la implicació ciutadana en la millora de l'eficiència energètica, l'autoabastament energètic i la lluita contra el canvi climàtic. A continuació es citen les més significatives:

Generació d'energia pròxima als punts de consum.

Versatilitat d'aplicacions i ubicacions, lligat a l'autoconsum, amb possibilitat d'integració en sistemes híbrids.

Accessibilitat tecnològica a l'usuari final, facilitat de transport d'equipaments i muntatge.

Funcionament amb vents moderats, sense necessitar complexos estudis de viabilitat.

Aprofitament de petits emplaçaments o de terrenys amb orografies complexes.

Subministrament d'electricitat en llocs aïllats i allunyats de la xarxa elèctrica.

Optimització de l'aprofitament de les infraestructures elèctriques de distribució existents.

Baix cost d'operació i manteniment i elevada fiabilitat.

Reduït impacte ambiental, per menor grandària i impacte visual, i per la seva integració en entorns amb activitat humana.

Tècnicament, aquestes aeroturbines tenen una estructura similar a les grans, però el disseny és molt més simple (sistemes d'orientació passius, generadors elèctrics robusts de baix manteniment, absència de multiplicadors...). La senzillesa del seu funcionament fa que, en general, aquestes petites instal•lacions puguin ser ateses pels propis usuaris.

Actualment, a Espanya, els petits aerogeneradors són utilitzats sobretot per a l'autoconsum d'edificacions aïllades. A més, solen anar acompanyats de panells solars fotovoltaics formant part de petits sistemes híbrids que, a través de la combinació de l'energia del sol i el vent, permeten garantir el subministrament elèctric. Aquests sistemes, bastant fiables, inclouen unes bateries on s'emmagatzema l'energia que sobra per a quan no hi hagi ni vent ni sol.

Una altra possibilitat consisteix a utilitzar aquestes màquines per produir energia i vessar-la a la xarxa elèctrica. Aquesta opció encara està poc desenvolupada a Espanya, si bé això podria canviar en aquesta dècada amb unes condicions més favorables.


Les instal•lacions eòliques de petita potència presenten unes característiques pròpies, que les doten una sèrie d'avantatges addicionals respecte la gran eòlica


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital