Cercador de continguts de Nom de l'empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Eòlica marina

Les instal•lacions eòliques marines presenten característiques diferenciades avantatjoses davant les instal•lacions en terra, principalment:

El recurs eòlic que hi ha al mar és superior que en les costes properes.

Per la seva pròpia ubicació mar endins, l'impacte visual i acústic és menor que el dels parcs eòlics en terra, la qual cosa permet una major aprofitament del recurs eòlic existent, amb màquines més grans i la utilització de geometries de pala més eficaces. De la mateixa manera, la menor rugositat superficial en el mar afavoreix la utilització de menors alçades de torre.

Suposa una major creació d'ocupació en les fases de construcció, muntatge i manteniment, a causa de la major complexitat durant la instal•lació i explotació.

Possibilitat d'integració en complexos marins mixtos.

Tanmateix, aquestes instal•lacions marines també tenen importants desavantatges respecte a les terrestres, que estan limitant el seu desenvolupament: inexistència d'infraestructures elèctriques; condicions ambientals més severes; avaluació del recurs eòlic més complexa i cara; i, sobretot, les seves majors ràtios d'inversió i despeses d'explotació, necessitant tecnologies específiques per a la construcció i fonamentació, transport i muntatge en alta mar, estesa de xarxes elèctriques submarines i tasques d'operació i manteniment.

La potència unitària dels aerogeneradors en el mar és superior a la de les turbines a terra. Si bé no hi ha en l'actualitat cap instal•lació eòlica en el litoral espanyol, és probable que els primers aerogeneradors localitzats en el nostre litoral durant aquesta dècada superin els 4 MW, permetent un millor aprofitament dels emplaçaments.

La profunditat mitjana dels parcs eòlics marins existents en el món en acabar el 2010 (en la seva pràctica totalitat en els mars del Nord d'Europa) és inferior als 20 m. Amb caràcter excepcional, cap parc comercial puntual supera lleugerament la profunditat de 50 m, que pot considerar-se el límit batimètric per a la tecnologia actual, i per a la pràctica totalitat dels parcs eòlics comercials que es posin a Espanya fins a l'any 2020.

Possiblement, el major desafiament de les instal•lacions mar endins segueix sent reduir els costos de les fonamentacions, de les quals hi ha diferents variants: monopilotatge, trípode, de gravetat i flotant. Les de monopilotatge són les més utilitzades per a aigües de profunditat mitjana (fins a 25 metres), les de gravetat per a profunditats petites (de menys de 5 metres) i les de trípode per a majors profunditats (fins a 50 metres). Per la seva banda, la viabilitat comercial de les plataformes flotants per a la implantació d'aerogeneradors en aigües profundes és encara una incògnita, si bé hi ha alguna instal•lació experimental que ha demostrat la seva viabilitat tècnica.
 Les instal•lacions eòliques marines presenten característiques diferenciades avantatjoses davant les instal•lacions en terra


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital