Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Kanpoko argiztapena

Kanpoko argiztapena eta eraginkortasun energetikoa

Kanpoaldeko argiztapen argiztapen instalazioa argi fluxua publiko edo pribatu guztiak hau da, gune irekia da proiektatu ditu barne (errepide, kale, parke, apaingarriak, etab.) Erabilera publikorako. Instalazio horiek   8.044.680 argi-puntu jasotzen zituzten, batez beste, 161 W-eko potentzia zuten eta urtean 4.100 ordu erabili ziren; urtean 5247 GWh-ko elektrizitate-kontsumoa ekarri zuen Espainia osoan. (Ver documento adjunto relativo al inventario, consumo y potencial de ahorro del alumbrado exterior municipal en España)Alumbrado exterior. Vista desde abajo de un edificio y una farola

Instalazioen kopuruak eta kontsumo elektrikoak gora egin du azken hamarkadan, udalerrietako hirigintza-garapenari lotuta, baina kanpoko argiztapen-instalazioak orain kontsumoaren joeran inflexio-puntua ekarriko duten teknologia eta araudi mailako aurrerapenak izaten ari dira. Hori horrela, kanpoaldeko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoko araudiaren promulgazioa(1890/2008 ED), LED teknologiaren sarrerarekin eta administrazio publikoek zerbitzu energetikoetako enpresak kontratatzearekin batera, azken urteetan sortutako gertaerak izan dira eta ziur aski gure udalerri eta errepideetan egun ezagutzen ditugun argiztapen-instalazioak aldatuko dituzte.

Kanpoaldeko argiztapen-instalazioak zerbitzu energetikoetako enpresen bidez REEIAE (Kanpoaldeko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoaren araudia) araudiko aginduetara egokitzeko  IDAE erakundeak Alcorcón eta Soto del Real Udaletan garatutako esperientzia pilotuak aditzera eman du instalazio mota horrek duen kontsumo elektrikoaren aurrezteko, alegia, eta hauek izan dira jarduera-eremu nagusiak: argiztapen maila altuen murrizketa, batez ere gaueko ordu txikietan; lehendik zeuden luminarietako kalitatearen hobekuntza eraginkorragoak direnekin ordezkatuta; argiztapenaren xede ez den beste eremuetarako argi-emisioa murriztea (argi-kutsadura) eta instalazioa pizteko eta itzaltzeko erregulazio- eta kontrol-sistemak txertatzea, goizaldeko orduetan fluxua murrizteko. Horrez gain, ekonomikoki aurrezteko aukera horrek, kasu gehienetan, inbertsioak 6 urte baino gutxiagoko birgertatze-aldi arruntarekin egitea ahalbidetzen du eta hori ezin hobea da zerbitzu energetikoetako enpresen (ESE) negoziorako.

Alcorcóngo Udalak 2010eko irailean Hornikuntza eta Zerbitzu Lehiaketa Mistorako deialdia egin zuen, kanpoko argiztapen-instalazioen kudeaketa, bideratzea, mantentze-lana eta kontserbazio integralerako, urteko 1.580.000 euroko zenbatekoarekin (BEZ barne), beherantz, 10 urteko epe finkorako eta zerbitzu energetikoetako enpresei zuzenduta.

Horrekin batera, enpresa esleipendunak udalaren jabetzako kanpoko argiztapen-instalazio guztiak –udalerriaren eremu guztian– egokitu behar zituen kanpoko argiztapen-instalazioetako eraginkortasun energetikoko araudiaren xedapenetara, bere kargura eta arriskura, IDAEk eta CEIk (Espainiako Argiztapen Batzordeak) aldez aurretik egindako auditorian oinarrituta. Xede horretarako, enpresa lehiakide bakoitzak Hobekuntza Plana (P4) aurkeztu behar zuen bere eskaintzan, udalerrian egingo zituen inbertsioen deskribapenekin eta horiek bere kontura eta arriskura amortizatzeko konpromisoarekin, finkatutako 10 urteko epean.

Lehiaketako pleguek honako hau xedatzen zuten:

 1. Udalak kanpoko argiztapen-instalazioen erabilera eta ustiapena ESE bati lagako dizkio, ESE horrek hobekuntza-plana garatu  (argiztapen-instalazioak REEIAE arauetara egokitzea) eta aurrezkiekin amortizatu ahal izateko behar adina denboran.
  Lehiaketaren aldi hori 10 urtetan finkatu zen Alcorcóngo kasuan, honela kalkulatu baitziren epeak: 2 urte birgaitze-lanak exekutatzeko, beste 6 urte horiek amortizatzeko eta 2 urteko segurtasun tartea, nahiz eta errealitatean epeak gainezarri.
 2. Denboran zeharreko erabilera-lagapen horrek inplizituki darama berekin ESEak argiztapen-instalazioen bideratze eta kontserbazio integrala egitea.
 3. Ordainetan, udalak argiztapen-zerbitzuak ordura arte ekarritako kostuak ordainduko dizkio ESEri: kontsumo elektrikoaren kostua, urtean 1.000.000 €-tan balioetsita eta instalazioen kudeaketa, mantentze-lan eta kontserbazio eragiketena, 42 €/PL urtean balioetsita, hau da, urtean 580.000 €; Alcorcóngo kasuan, kontratuaren urteko 1.580.000 euroko gehieneko aurrekontua ekarri zuen.
  2011ko urtarrilean ETRALUX enpresari esleitu zitzaion eta hau da egin zuen eskaintza ekonomikoa:
  a) Kudeaketa, energiaren hornikuntza, mantentze-lan eta kontserbazioagatik: 1.500.993,49 euro/urte (% 5eko beherapena) kontratuak irauten dituen 10 urteetan. Zenbateko horrekin, ETRALUX enpresa Alcorcóngo kanpoko argiztapen-instalazioen elektrizitate-kostuez, kudeaketaz, mantentze-lanez eta kontserbazioaz arduratuko da.
  b) Lehiaketako oinarriei jarraiki eta bere kargu eta arriskura, ETRALUX enpresak kanpoko argiztapen-instalazioak hobetzeko eta berritzeko plana aurkeztu zuen eskaintzan, 3.039.397,18 €-tan (BEZ kanpo).
  Enpresa esleipendunak, bere kargura eta arriskura, instalazioak hobetzeko eta berritzeko aurkeztutako plan horrek (P4) jarduera hauek jasotzen ditu:
  Luminarien eta lanparen ordezkapena: argi-puntuetako luminariak ordezkatuko dira, egungo globoak barne, baita horietako lanparak ere, araudiko aginduetan finkatutako argi mailetarako eraginkorragoak eta egokiagoak izango diren beste ekipamendu batzuekin.
  Erregulazio-ekipamenduen txertaketa: erregulazio-kontrolatzaileen instalazioa jarraian eta autonomoetan, balasto elektronikoko hornidurekin eta argiztapen-instalazioko argi-puntu bakoitza banaka erregulatzeko gaitasunarekin.
  Kaxa elektrikoak telekudeatzeko sistemen txertaketa. Dauden 169 aginte-zentroetako bakoitzean kontrol-ekipamenduak instalatzea eta Kontrol Zentroan telekudeaketako softwarea txertatzea ekartzen du jarduerak.
  Esperientzia moduan eta herritarren balioespenerako, LED argiztapen-sistema txertatuko da udalerriko plaza jakin batean.
  Behin inbertsioak eginda eta instalazioaren kudeaketan hobekuntzak eginda, urtean 550.000 € aurreztea espero du enpresak.

Soto del Real. Proyecto de reforma total de la instalación de alumbrado exterior del municipio por una nueva instalación Todo LED. Pliego del Concurso de Colaboración Público Privado para la adecuación de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Soto del Real a los preceptos del reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior RD 1890/2008. Artículo "Reforma y gestión integral del alumbrado exterior del municipio de Soto del Real a través de una ESE" (Describe todo el proceso del concurso de una ESE hasta su contratación). Imágenes Soto del Real: antes y después

Esteka interesgarriak

Comité Español de Iluminación, CEI  (Espainiako Argiztapen Batzordea)

RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren