Cercador de continguts de Nom de l'empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020

El artículo 4 de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016; artículo aún en vigor, puesto que la nueva directiva 2012/27/UE no lo deroga. Directiva 2012/27/UE que, después de los  Planes presentados en junio de 2007 y junio de 2011 siguiendo las directrices de la directiva 2006/32/CE, dictamina en el artículo 4 que a más tardar el 30 de abril de 2014, y a continuación cada tres años, los Estados miembros presentarán Planes nacionales de acción para la eficiencia energética. Planes donde se fijarán las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos.

D'altra banda, el Consell Europeu de 17 de juny de 2010 ha fixat com a objectiu per al 2020 estalviar un 20% del seu consum d'energia primària.

Com a conseqüència d'aquestes obligacions, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, en col•laboració amb l'IDAE, ha elaborat un Pla d'Acció d'Estalvi i Eficiència Energètica 2011-2020, que inclou un annex amb la quantificació dels estalvis energètics obtinguts en l'any 2010 respecte als anys 2004 i 2007, d'acord amb les recomanacions metodològiques sobre mesura i verificació dels estalvis de la Comissió Europea. Ambdós documents han estat recentment aprovats pel Consell de Ministres del 29 de juliol de 2011 i seran remesos a la Comissió per donar compliment al seu mandat.El seu objectiu és reduir en el 2020 un 20% el nostre consum energètic


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital