Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Energia Aurrezteko eta Eraginkortasunez Erabiltzeko 2011-2020rako Ekintza Plana

El artículo 4 de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016; artículo aún en vigor, puesto que la nueva directiva 2012/27/UE no lo deroga. Directiva 2012/27/UE que, después de los  Planes presentados en junio de 2007 y junio de 2011 siguiendo las directrices de la directiva 2006/32/CE, dictamina en el artículo 4 que a más tardar el 30 de abril de 2014, y a continuación cada tres años, los Estados miembros presentarán Planes nacionales de acción para la eficiencia energética. Planes donde se fijarán las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos..

Horrez gain, Europako Kontseiluak 2010eko ekainaren 17an egindako bileran 2010rako helburua jarri zuen: lehen mailako energia-kontsumoaren % 20 aurreztea.

Betebehar horien ondorioz, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioak, IDAE erakundearekin batera, Energia Aurrezteko eta Eraginkortasunez Erabiltzeko 2011-2020rako Ekintza Plana prestatu du. 2004 eta 2007 urteekin alderatuta 2010ean aurreztutako energiaren kuantifikazioa azaltzen duen eranskin bat ere badu Planak. Europako Batzordeak aurreztutakoa neurtzeko eta egiaztatzeko emandako gomendio metodologikoak aintzat hartu dira Plana egitean.  Bi agiriak Ministroen Kontseiluak onartu zituen 2011ko uztailaren 29an eta Europako Batzordeari igorriko zaizkio bete daitezen.2020an gure energia-kontsumoa % 20 txikiagoa izatea da helburua


RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren