Buscador de contidos de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Redes de calor e frío

Que é unha rede de calor e frío

Coñecido internacionalmente como “District Heating&Cooling”, trátase da produción centralizada de calor e frío, que mediante un sistema de redes que transportan fluídos térmicos  satisfacen a demanda de calefacción, auga quente sanitaria e frío para aqueles usuarios que se atopan conectados mediante o dito sistema de redes.

Un dos principais beneficios das ditas redes de calor e frío é o aumento da eficiencia enerxética na xeración, integrando as enerxías renovables (biomasa, xeotérmica, solar térmica, etc.), os recursos locais que doutro xeito serían perdidos (arrefriamento natural, calor ou frío sobrante da industria próxima, a produción combinada de calor e frío, etc) e os sistemas de produción de alta eficiencia.

Todo o anterior, xunto cun óptimo encaixe no binomio xeración-demanda e unha xestión e mantemento  continuo por parte de profesionais, contribúen de xeito significativo co obxectivo de redución do consumo enerxético, das emisións de dióxido de carbono, a contaminación do aire e a valorada seguridade de subministración.

Con el objetivo de promover las Redes de Distrito, ADHAC (Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío), con el apoyo del IDAE, está realizando un censo de las Redes de Calor y Frío en todo el territorio español. Si usted quiere participar en el censo haga click aquí

Ligazóns de interese

 

Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC)  Asociación de Empresas de Redes de Calor e Frío)

Agencia Internacional de la Energía (IEA-DHC)  (Axencia Internacional da Enerxía) 
 
Exemplos de redes

 

DISTRICLIMA 

Mataró Energía Sostenible SA (MES SA)Redes de calor y frío. Diversas tuberías pre-aisladas para una red de distrito


DOCUMENTOS ADXUNTOS (Abriranse noutra páxina)RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital