Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Pla d'Acció 2008-2012 de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya

El Consell de Ministres aprova el 20 de juliol de 2007 el Pla d'Acció, per al període 2008-2012, de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012.
El Pla generarà un estalvi de 87,9 milions de tones equivalents de petroli (l'equivalent al 60% del consum d'energia primària a Espanya durant el 2006) i permetrà una reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera de 238 milions de tones.

Concentra els seus esforços en 7 sectors (Indústria; Transport; Edificació; Serveis Públics; Equipament residencial i ofimàtic; Agricultura; i Transformació de l'Energia) i especifica mesures concretes per a cada un d'ells.

Les Administracions públiques aporten un total de recursos al Pla de 2.367 milions d'euros, un 20,2% més del que s'indica en la E4 (Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya) per al període 2008-2012.

S'identifiquen 59 accions de les quals 36 s'articulen a través d'incentius econòmics; 3 es refereixen a promoció d'iniciatives, en les quals s'inclou un pla general de comunicació; 4 mesures estan dirigides a formació d'usuaris i agents del mercat. A més, dintre d'algunes mesures es desenvoluparan fins a 16 actuacions de caràcter legislatiu.

Amb aquest Pla d'Acció, el Govern consolida l'esforç dut a terme en el Pla d'Acció 2005-2007 i reforça les mesures que han demostrat excel•lents resultats en la millora de l'eficiència energètica.

Objectius estratègics:

Reconèixer en l'estalvi i l'eficiència energètica un instrument del creixement econòmic i del benestar social.
Conformar les condicions adequades perquè s'estengui i es desenvolupi, en la societat, el coneixement sobre l'estalvi i l'eficiència energètica en totes les Estratègies nacionals i especialment l'Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic.
Fomentar la competència en el mercat sota el principi rector de l'estalvi i l'eficiència energètica.
Consolidar la posició a Espanya en l'avantguarda de l'estalvi i l'eficiència energètica.


El present PAE4+ s'integrarà en el Pla d'Acció d'Eficiència Energètica a nivell comunitari, contribuint amb això a donar una resposta des d'Espanya, no només a la consecució del compromís establert en la Directiva 2006/32 CE, que defineix un marc d'esforç comú per aconseguir un estalvi energètic d'un 9% durant l'any 2016, sinó també a l'objectiu molt més ambiciós, inclòs en la decisió del Consell europeu de nou de març de 2007: assolir nivells d'estalvi del 20% en l'horitzó del 2020.

Pla d'Estalvi d'Energía: 31 mesuresDOCUMENTS ADJUNTS (S’obriran en una altra pàgina)

El Pla d'Acció per al període 2008-2012 (PAE4+) és continuació en el temps del que es va dur a terme entre 2005 i 2007.


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital