Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Pla d’Acció d’Estalvi i Eficiència Energètica: Legislació

Ordre ITC/885/2009, de 2 d’abril, per la qual es regula la transferència de fons, amb càrrec a la tarifa elèctrica i als peatges d’accés a tercers a les instal•lacions gasistes, del compte específic de la Comissió Nacional d’Energia de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, l’any 2009, per a l’execució de les mesures del pla d’acció 2008-2012 de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica 2004-2012 (E4), i els criteris per a l’execució de les mesures contemplades a l’esmentat pla. Ordre ITC/885/2009, de 2 d'abril
 

 Ordre ITC/1728/2007, de 8 de juny, per la qual es regula la transferència de fons del compte específic de la Comissió Nacional d’Energia a l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, l’any 2007, per a l’execució de les mesures del Pla d’Acció 2005-2007 de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica 2004-2012 (E4), i els criteris per a l’execució de les mesures contemplades en aquest Pla. Ordre ITC/1728/2007 de 8 de juny.

Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126/2007 de 26 de maig.

CORRECCIÓ d'errors en BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2007

CORRECCIÓ d'errors en BOE núm. 177, de 25 de juliol de 2007

Reial Decret 1539/2006, de 15 de desembre, pel qual es regula la concessió d’ajudes per a la renovació del parc nacional de maquinària agrícola. BOE núm. 9, de 10 de gener de 2007

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. BOE n. 74 de 28/3/2006
Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació aprovats pel Reial Decret 314/2009, de 17 de març, i el Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE núm. 99 de 23/4/2009 
CORRECCIÓ d'errors Ordre VIV/984/2009  BOE núm. 230, de 23/09/2009.
 

Reial Decret 2818/1998, de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per a instal.lacions abastades per recursos o fonts d’energia renovables, residus i cogeneració. BOE n. 312 de 30/12/1998

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. BOE n. 285 de 28/11/1997

  

 

RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital