Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Energiaren Aurrezpen eta Eraginkortasunerako Ekintza Plana: Legeria

Apirilaren 2ko ITC/885/2009 Araua, zeinek 2009an Energiaren Estatu Komisioaren kontu berezitik Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía erakundera tarifa elektrikoaren eta hirugarrengoek gas-instalazioetara atzitzeko bidesariaren kargura egindako transferentziak arautzen dituen. Honen xedea 2004-2012 energia eraginkortasuna eta aurreztea lortzeko estrategiaren (E4) 2008-2012 ekimen planaren neurriak  gauzatzea da. Halaber, esandako planaren barne dauden neurrien gauzatzerako irizpideak ere arautzen dira. Apirilaren 2ko ITC/885/2009 Araua.
 

ITC/1728/2007 Agindua, ekainaren 8koa, Fondoen transferentzia arautzen da, Energiaren Batzorde Nazionalaren kontu berezitik Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundera, 2007. urtean, 2005-2007 Ekintza Planaren neurriak, 2004-2012 (E4)Energiaren Aurrezpen eta Eraginkortasunaren Estrategiarako, burutze aldera, eta aipaturiko Egitasmoan aurreikusiriko neurrien irizpideak zehazteko. ITC/1728/2007 ekainaren 8ko Agindua

661/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, energia elektrikoaren ekoizpena, araubide berezia, arautzen da. BOE 126/2007 maiatzaren 26a

Hutsen ZUZENKETA BOE 178. n, 2007ko uztailaren 26a 

Hutsen ZUZENKETA BOE 177. n, 2007ko uztailaren 25a

1539/2006 Errege Dekretua, abenduaren 15ekoa, nekazari tresneriaren parke nazionala berriztatzeko laguntzak arautzen dira. BOE 9. n, 2007ko urtarrilaren 10a

314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen da. BOE 74. n, 2006/3/28
Apirilaren 15eko VIV/984/2009 Araua, zeinek martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuko eta urriaren 19ko 1371/2007 Errege Dekretuko Eraikuntza Kode Teknikoaren hainbat oinarrizko dokumentu moldatzen dituen.    2009/4/23ko BOE 99. zk.
Hutsen ZUZENKETA Apirilaren 15eko VIV/984/2009 Araua BOE 230. n, 2009/9/23.
 

2818/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, energia berriztagarrien baliabide edo iturri, hondakin eta sorkidetasunen bidez elikaturiko instalazioetako energia elektrikoaren ekoizpenari buruz. BOE 312. n, 1998/12/30

54/1997 Legea, urriaren 27koa, Arlo Elektrikoarena. BOE 285. n, 1997/11/28

 

 

RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren