Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Eòlica

Atles Eòlico d'Espanya

Aproximadament el 2 % de l'energia que arriba del sol es transforma en energia cinètica dels vents atmosfèrics. El 35% d'aquesta energia es dissipa en la capa atmosfèrica només a un quilòmetre per sobre del terra. De la resta, s'estima que per la seva aleatorietat i dispersió només podria ser utilitzada una tretzena part, quantitat suficient per abastir 10 vegades el consum actual d'energia primària mundial. D'aquí ve el seu enorme potencial i interès.Energía eólica. Aerogenerador

Avui dia, la forma habitual d'aprofitar el vent és a través de l'ús d'aerogeneradors d'eix horitzontal. Cada aerogenerador consisteix bàsicament en un rotor a sobrevent, dotat normalment de tres pales amb disseny aerodinàmic, que capta l'energia del vent i la transforma en energia mecànica de rotació. El moviment rotacional es transmet a través d'un eix i vàries etapes multiplicadores a un generador -generalment síncron i asíncron doblement alimentat- la funció del qual és la producció d'energia elèctrica. Els elements esmentats se situen sobre una góndola o bastidor suportat, al seu torn, per una torre o cos.

Els parcs eòlics, tant en terra com en mar, estan formats per una sèrie d'aerogeneradors que capten l'energia cinètica del vent per a la seva transformació en energia elèctrica. L'energia elèctrica produïda per cada un dels generadors, normalment a mitja tensió, és transportada per via subterrània a una estació transformadora que eleva la seva tensió i posteriorment, a través d'una línia d'evacuació s'injecta a la xarxa de distribució o de transport en el punt de connexió atorgat.

Els aerogeneradors habitualment es disposen en files, perpendiculars a la direcció del vent predominant, separats entre ells uns tres diàmetres de rotor. Amb aquesta separació s'intenta evitar que les turbulències provocades en el vent per cada màquina afectin la resta d'aerogeneradors. Per la mateixa raó, la separació entre files paral•leles d'aerogeneradors sol ser superior a set diàmetres de rotor.

Hi ha, naturalment, altres aeroturbines, segons la seva tipologia: d'eix vertical, amb dues pales, multipales, a rotor de sotavent; amb mides molt diferents: des de petits aerogeneradors de menys d'un diàmetre i potències inferiors a 1 kilowat fins a enormes màquines de més de 100 m de diàmetre i més de 5.000 kW de potència nominal; n'hi ha de situades terra endins, en línia de costa i mar endins.
S'empren per generar electricitat a gran escala o per al subministrament elèctric d'habitatges aïllats, però bombar aigua o, en un futur pròxim, per generar hidrogen o desalinitzar agua de mar...

Projecte Model:

Parc Eòlic Experimental de Sotavent (À Corunya): pot trobar més informació sobre el Parc Eòlic Experimental de Sotavent a la seva pàgina web.

 

RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital