Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Transport


El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya, assolint un 39% del total nacional. Cal ressaltar en aquest sentit que, només el vehicle turisme representa aproximadament el 15% de tota l'energia final consumida a Espanya.

L'IDAE, en el marc de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012 (E4) i el seu Pla d'Acció 2008-2012, es troba desenvolupant un conjunt de projectes i actuacions que promoguin l'eficiència i la diversificació energètica en la mobilitat de les persones i les mercaderies, sobretot en el subsector de la carretera que absorbeix al voltant del 80% de l'energia consumida en el sector del transport. A més, participa en altres projectes de caràcter innovador per la seva tecnologia, per les seves propostes organitzatives, per les seves noves propostes normatives i pel seu enfortiment de la conscienciació i informació per a les empreses i els ciutadans, tot això encaminat a millorar els hàbits de consum energètic, poc racionals en el transport.

Pel caràcter pluridisciplinari del sector, aquestes activitats es porten a terme amb la col•laboració de les diferents administracions (General de l'Estat, Autonòmica i Local), les associacions empresarials, les organitzacions socials i les empreses que operen en el sector.

L'IDAE, així mateix, participa activament en projectes i altres activitats relacionades amb el transport, promogudes per la Unió Europea i en els grups de treball d'EnR (Associació Europea d'Agència d'Energia) i de l'AIE (Agència Internacional de l'Energia).

La millora de l'eficiència en el transport es fonamenta en tres grans blocs de mesures:

Mesures de foment de canvi modal: principalment des del transport motoritzat individual cap a maneres més sostenibles: caminar, bicicleta i transport col•lectiu. En aquest apartat s'emmarquen com a actuacions principals la promoció dels plans de mobilitat urbana sostenible (en l'àmbit urbà i metropolità), els plans de transport a la feina (en l'àmbit laboral), la promoció de sistemes de bicicleta pública i els projectes pilot d'implantació de llançadores i serveis específics de transport col•lectiu. 

Mesures de foment de la renovació de flotes de transport:  promoció de la substitució de tecnologies convencionals d'automoció per vehicles, amb tecnologies i/o combustibles alternatius, més eficients: vehicles híbrids, elèctrics, de gas natural i de gasos liquats de petroli. També es promou la compra de vehicles convencionals eficients: classe A (Base de dades de consums i emissions de vehicles nous a la venda a Espanya.

Mesures de foment de l'úso racional dels mitjans de transport: aplicació de tècniques de conducció eficient als diferents mitjans de transport, gestió eficient de les flotes de transport i promoció de viatges compartits en cotxe (car-pooling) i de l'ús de clubs de cotxes (car-sharing). 

L'IDAE, així mateix, participa activament en associacions, fòrums i grups de treball del sector en l'àmbit nacional, promovent iniciatives i aportant la seva visió i suport institucional a les actuacions que s'hi impulsen.  

A més, l'IDAE participa en projectes i activitats en l'àmbit internacional, relacionades amb l'eficiència energètica en el sector del transport, entre les quals es troben:

Grup de treball EnR Transport (Associació Europea d'Agències d'Energia)

Implementing Agreement de l'AIE per a la implementació del vehicle híbrid i elèctric (IA-HEV)

Implementing Agreement de la AIE para la implementación de combustibles alternativos (IA-AMF Advanced Motor Fuels). 

Col•laboració amb el MINETUR en la iniciativa governamental de promoció del vehicle elèctric “Electric Vehicle Initiative (EVI)”.

Més informació Departament de Transport del I'DAE


El transport és el sector que més energia consumeix a Espanya, assolint un 39% del total nacional.


RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital