Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Finançament per Tercers (F.P.T.)

La majoria de les inversions directes de l’IDAE es realitzen sota la filosofia contractual de l’anomenat Finançament per Tercers (FPT). Abans de descriure les diferents fórmules contractuals, cal explicar què és l’FPT i quines són les seves característiques fonamentals:

Representa una solució integrada tècnica i financera per a inversions en projectes energètics: l’IDAE participa en la definició del projecte, aportant la solució tècnica més adient per a cada cas i finança total o parcialment la inversió del projecte. En aquest sentit, aquesta fórmula suposa per a l’industrial o destinatari final una alternativa més interessant respecte dels finançaments convencionals.

IDAE fa directament la inversió per la qual cosa, normalment, no es requereixen desemborsaments per part de l’industrial o destinatari final de la inversió: no es tracta, per tant, d’un préstec de l’IDAE a l’industrial, atès que els equips són propietat de l’IDAE fins que recuperi la inversió. Així, amb aquest mètode d’actuació, l’industrial manté íntegra la seva capacitat d’endeutament, així com els seus propis recursos que podrà destinar-los a altres fins dins de la seva empresa.

IDAE recupera la seva inversió, incloent-hi el benefici, mitjançant els estalvis energètics induïts o per l’energia generada: això suposa que l’amortització de la inversió no representa un cost superior per a l’industrial, atès que l’assumeix amb part dels estalvis energètics generats a partir de l’entrada en funcionament de les instal.lacions objecte de la inversió o per l’energia que generen. Així, l’usuari de la instal.lació experimenta des del principi una disminució en els seus costos energètics.

Recuperada la inversió per IDAE, la instal.lació passa a ser propietat del client: a partir d’aquest moment, l’usuari final es beneficia de la totalitat dels estalvis energètics o de l’energia generada per les instal.lacions i, a més, haurà millorat la seva competitivitat en disposar d’unes instal.lacions tecnològicament més avançades i energèticament més eficients.

Versatilitat de l’FPT per adaptar-se a les diverses tipologies de projectes: hi ha distintes modalitats contractuals que permeten, mantenint la filosofia de l’FPT, desenvolupar diferents tipus de projectes, que veurem tot seguit.

MODALITATS D’ACTUACIÓ

Mantenint les característiques pròpies de l’FPT anteriorment exposades (definició tècnic financera del projecte, adquisició dels equips, recuperació sobre la base d’estalvis, traspàs al final de les instal.lacions a l’industrial) es poden donar diverses formes contractuals per dur-lo a terme, que són... Més informació

IMPLICACIÓ DE L’IDAE EN ELS PROJECTES D’INVERSIÓ

El procés que segueix un projecte tipus d’FPT i l’actuació de l’IDAE en cadascuna de les fases són els següents... Més informació
RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital