Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Legeria

Energia Berriztagarrien Planari (PER) eragiten dion maila nazionaleko legeria:

1/2008 Legegintzako Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, proiektuen Inguru Gaineko Eragina ebaluatzeko Legearen testu birmoldatua onartzen da.
BOE 23, 2008ko urtarrilaren 26koa.

ITC/3860/2007 Agindua, abenduaren 28koa, 2008ko urtarrilaren batetik aurrera elektrizitate tarifak berriztatzen dira.
BOE 312, 2007ko abenduaren 29koa.

1028/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, itsas esparruan elektrizitatea sortzeko instalazioak baimentzeko eskabideak bideratzeko administrazio prozedura ezartzen da.
BOE 183, 2007ko abuztuaren 1ekoa.
 

661/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, araubide berezian energia elektrikoa ekoizteko lana arautzen da.
BOE 126, 2007ko maiatzaren 26koa.
Hutsen ZUZENKETA: BOE 178. n, 2007ko uztailaren 26koa.
Hutsen ZUZENKETA: BOE 177. n, 2007ko uztailaren 25ekoa.
 

314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzarako Kode Teknikoa onartzen da.
BOE 74. n, 2006ko martxoaren 28koa.
 

436/2004 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, araubide berezian energia elektrikoa ekoizteko lanaren araubide juridiko eta ekonomikoa gaurkotzeko eta sistematizatzeko metodologia finkatzen da.
BOE 75, 2004ko martxoaren 27koa. 
 

2001eko maiatzaren 31ko Ebazpena, Energia Politikarako eta Meategiko Zuzendaritza, Behe-tentsioko sareko eguzki instalazio fotovoltaikoetarako faktura eredua eta kontratu eredua finkatzen dira.
BOE 148. n, 2001eko ekainaren 21ekoa.
 

1955/2000 Errege Dekretua, abenduaren 1ekoa, garraio, banaketa, salmenta, horniketa lanak eta energia elektrikoetako instalazioen baimenetarako prozedurak arautzen dira.
BOE 310, 2000ko abenduaren 27koa.
 

1663/2000 Errege Dekretua, irailaren 29koa, behe-tentsioko sarean instalazio fotovoltaikoen konexioari buruz.
BOE n. 235, 2000ko irailaren 30ekoa.
 

2818/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, baliabide edo energia berriztagarriko iturrien bidez hornituriko instalazioen energia elektrikoaren ekoizpena, hondakinak eta sorkidetasunari buruz.
BOE 312. n, 1998ko abenduaren 30ekoa.

54/1997 Legea, azaroaren 27koa, Arlo Elektrikoa.
BOE 285. n, 1997ko azaroaren 28koa.

 

RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren