Cercador de continguts de IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate

Glossari


Si hi ha alguna paraula o sigles que no troba, enviï'ns-la i de mica en mica anirem ampliant el glossari.
 • Accés a la xarxa
  Dret a utilitzar la xarxa de transport o de distribució de qualsevol persona física o jurídica que subministri electricitat a la xarxa o en rebi subministrament.
 • ACS
  Sigla d’aigua calenta sanitària
 • Aerogenerador
  Generador que converteix l’energia cinètica del vent en energia elèctrica.
 • Aïllament Tèrmic
  Els aïllants tèrmics que es col•loquen en sostres, envans i murs tenen la propietat d'impedir el pas del calor en ambdós sentits; és per això que eviten que a l'hivern s'escapi el calor a l'exterior i que a l'estiu entri el calor a l'habitatge. Els materials aïllants poden ser d'origen vegetal (suro, fibra de fusta, etc.) sintètic (escuma de poliuretà, poliestirè, escumes fenòliques, etc.). Es poden col•locar sobre la cara interna o externa dels paràmetres, o fins i tot al seu interior, si existís una cambra d'aire i s'hi poguessin injectar.
 • Aprofitament hidroelèctric
  Conjunt d’instal•lacions necessàries per transformar l’energia potencial d’un curs d’aigua en energia elèctrica. Els aprofitaments poden ser d’aigua fluent, d’embassament, de canal d’irrigació o d’abastament d’aigua potable. Si la potencia instal•lada no supera els deu megawats, l’aprofitament es considera minihidràulic.
RSS Logotip de W3C que indica CSS vàlides Logotip que indica que l’XHTML és vàlid
© IDAE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. C/ Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Govern d'EspanyaMinisteri d'Energia, Turisme i Agenda Digital