Buscador de contidos de Nome da empresa

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Glosario


Se hai algunha palabra ou siglas que non encontra, envíenola e pouco a pouco iremos ampliando este glosario.
 • Acceso á rede
  Dereito a emprega-la rede de transporte ou de distribución de toda persoa física ou xurídica que subministre electricidade a esa rede ou reciba subministro dela.
 • Aeroxerador
  Xerador que converte a enerxía cinética do vento en enerxía eléctrica.
 • Aforro de Enerxía
  O aforro de enerxía no fogar pódese conseguir, tanto polo emprego de equipos máis eficientes enerxeticamente, como pola aplicación de prácticas máis responsables cos equipos que a consomen.
 • Aproveitamento hidroeléctrico
  Conxunto de instalacións necesarias para transforma-la enerxía potencial dun curso de auga en enerxía eléctrica. Os aproveitamentos poden ser de auga corrente, de encoro, en canle de irrigación ou en abastecemento de auga potable. Se a potencia instalada non supera os dez megawatt, considérase minihidráulico o aproveitamento.
 • AQS
  Sigla de auga quente sanitaria
 • Arrefriamento Progresivo
  O ciclo de arrefriamento progresivo nunha secadora, permite aproveitar mellor a calor do secado e ademais evita a formación de engurras, facilitando posteriormente o emprego do ferro de pasar, o que tamén repercute nun aforro de enerxía.
RSS Logo de W3C que indica CSS válidas Logo que indica que o XHTML é valido
© IDAE Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía. C/Madera, 8 - 28004 Madrid - Tel. 913 14 66 73
Goberno de EspańaMinisterio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital