Ibilbide-orrian aurreikusitako erronkak eta neurriak

 Erronkak 

Autokontsumoak aurre egin behar dituen erronka nagusiak detektatu dira, 7 arlo nagusitan biltzen direnak:

Principales retos que debe enfrentar el autoconsumo

 

Neurriak

Autokontsumoaren Bide Orriak 37 neurri garatzen ditu erronka horiei erantzuteko

 

Tabla de medidas Hoja de ruta del autoconsumo

Tabla de medidas Hoja de ruta del autoconsumo