Normativa de Autoconsumo

O marco normativo do autoconsumo está perfectamente definido e enmárcase na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

A normativa fundamental do autoconsumo aparece recollida no RD 244/2019, polo que se regulan as condicións económicas, técnicas e administrativas que rexen o autoconsumo.

Ademais, o marco normativo inclúe distintas disposicións que regulan distintos aspectos relacionados co autoconsumo como son os procedementos de acceso e conexión, as normas técnicas, as normas de redes europeas, así como as normativas autonómicas e locais.

Marco normativo del autoconsumo