Industria
Sector Industria y el consumo de Energía

O sector da Industria foi, tradicionalmente, o maior consumidor de enerxía en España. Con todo, as medidas de aforro e eficiencia que comezaron a pórse en práctica nos anos 70 e a mellora nos procesos industriais a través das novas tecnoloxías, unido, por outra banda, ao gran aumento da mobilidade de persoas e mercadorías, fixo que o transporte desbanque en consumo á Industria.

O sector é, en definitiva, responsable do 31% do consumo de enerxía do noso país.

A actuación do IDAE neste sector caracterízase polo financiamento ou participación en proxectos de aforro e substitución de combustibles, co obxectivo de mellorar a eficiencia nos procesos de produción, o que contribúe ao aumento da competitividade e á redución de emisións contaminantes. Así mesmo, de forma pioneira no noso país, o IDAE leva a cabo proxectos de coxeración e trixeración.

Así mesmo, como asesor técnico, o Instituto realiza para este sector, a análise de viabilidade de proxectos.

 

no-alt