Uso termico

As renovables de uso térmico son aquelas que fornecen calor a procesos industriais tanto de baixa como de media e alta temperatura; a coxeración con recursos renovables e a climatización de naves, a través de biomasa, xeotermia ou solar.

 

Están, ademais, as renovables de uso doméstico para climatización e auga quente sanitaria.