GIT
Financiación a empresas habilitadas de Grandes Instalaciones Térmicas a partir de fuentes renovables en edificación

Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, que deja sin efecto la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de empresas colaboradoras en programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para ejecución de grandes instalaciones térmicas en la edificación, publicada por Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía.

Segundo a publicación en BOE da Resolución da Presidencia do IDAE o 26 de abril de 2011, establécese a convocatoria e bases correspondentes para a habilitación de empresas no Programa GIT, de enerxías renovables biomasa, solar e xeotermia para usos térmicos en edificación.

 O lanzamento deste programa de financiamento responde á necesidade de impulsar a execución de grandes instalacións de produción de enerxía térmica na edificación, a partir do aproveitamento das enerxías renovables biomasa, solar térmica e xeotermia).

Esta nova liña de impulso está destinada a aqueles proxectos que, polo seu tamaño e complexidade, quedaban fóra dos límites establecidos nas convocatorias dos programas BIOMCASA, SOLCASA e GEOTCASA, establecendo un sistema de financiamento de grandes instalacións nestas áreas, que continúe o decidido impulso do modelo de servizos enerxéticos que garanta unha oferta de calidade adaptada ás necesidades dos usuarios de auga quente e climatización en edificación, todo iso no marco do Plan de Enerxías Renovables en España 2005-2010.

Para o arranque do programa, o IDAE achegou un orzamento de 17.000.000 € para o financiamento dos proxectos presentados polas ESEs (Empresas de Servizos Enerxéticos) habilitadas para a execución de grandes proxectos que cumpran cos requisitos do Programa.

O límite máximo de financiamento por proxecto será o 80% do valor do investimento elixible (o destinado á xeración térmica), cun límite máximo absoluto de financiamento por proxecto individual de 3.000.000 € -desde 250.000 € para proxectos SOLCASA GIT e desde 350.000 € para proxectos en BIOMCASA e GEOTCASA GIT- A presentación de solicitudes de habilitación efectuarase conforme ás bases e ao modelo de solicitude que se poden atopar nesta mesma páxina, como documentos adxuntos.

no-alt
no-alt
no-alt