Estudos, informes e estadísticas

O IDAE participa en numerosas iniciativas para afondar no coñecemento tanto do estado da situación como do potencial de desenvolvemento de oportunidades no ámbito das enerxías renovables, novos vectores enerxéticos ou da eficiencia enerxética.

Así mesmo, participa na elaboración de estatísticas, cálculo de indicadores e informes no ámbito enerxético para a Oficina de Estatística da Unión Europea (EUROSTAT), a Comisión Europea no marco do seguimento dos Plans Nacionais Integrados de Enerxía e Clima, o Axencia Internacional da Enerxía, así como outras organizacións nacionais ou internacionais coas que se manteña unha relación de colaboración.

O IDAE tamén participa dende hai máis dunha década no proxecto ODYSSEE-MURE, apoiado pola Comisión Europea, e que ten como obxectivo principal o seguimento comparativo do progreso dos Estados membros e da UE en materia de eficiencia enerxética mediante o uso de indicadores. enerxía e a avaliación das medidas de eficiencia enerxética.
 

 

Últimas noticias

El IDAE inicia un estudio de monitorización de la pobreza energética (O IDAE inicia un estudo de seguimento da pobreza enerxética)

 

De interese

Accede aos informes e estatísticas enerxéticas publicados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico