Consulteu els organismes amb competències en autoconsum a les diferents comunitats autònomes

La tramitació administrativa de les instal·lacions d'autoconsum és una competència autonòmica, per la qual cosa per resoldre dubtes concrets sobre el procediment administratiu s'haurà d'adreçar als serveis d'energia de la comunitat autònoma on s'ubiqui la instal·lació.

Per obtenir més informació sobre tramitacions, ajuts etc., podeu contactar amb l'agència d'energia de la vostra comunitat autònoma.