Solar Fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica aprofita la radiació solar transformant-la directament en energia elèctrica mitjançant l'efecte fotovoltaic, que consisteix en l'emissió d'electrons per un material quan se l'il·lumina amb radiació electromagnètica (en aquest cas radiació solar).

Existeixen distintes tecnologies fotovoltaiques (fixes, seguiment solar a un eix i seguiment solar a dos eixos), però la majoria es basen en el silici.

Les instal·lacions solars fotovoltaiques poden ser bàsicament de dos tipus: instal·lacions aïllades, orientades fonamentalment a aplicacions de bombeig, senyalització, comunicacions i electrificació rural, i instal·lacions connectades a la xarxa, orientades a la venda d'energia elèctrica i autoconsum.

Les possibilitats d'aplicació de l'energia solar fotovoltaica són immenses i comprenen des de les aplicacions més simples, com ara calculadores i rellotges solars, fins a les més complexes, com ara grans plantes de generació elèctrica o sistemes d'alimentació per a satèl·lits artificials.

 

no-alt

Galería imágenes