Estalvieu energia

Tot allò que ens envolta funciona gràcies a l'energia: les indústries, els serveis, el transport públic, el mitjà de transport amb què ens movem, els electrodomèstics, la calefacció, la il·luminació de les nostres llars i feines, etc.

L'energia és imprescindible i garanteix el nostre progrés i el benestar social; però el seu ús indiscriminat, tenint en compte sobretot la gran dependència energètica d'Espanya, especialment en fonts d'energia fòssils, té conseqüències econòmiques i mediambientals indesitjables que ens afecten a tots. Un consum eficient i responsable comporta estalvi a la factura personal, però també estalvi a la factura que el país ha de pagar per importar energia.

Assumint senzilles pautes de conducta, tots i cadascun dels ciutadans, tant a l'entorn de la llar com a la feina i al transport podem contribuir a reduir substancialment els nostres consums d'energia sense renunciar en absolut al confort.

Un dels objectius estratègics de l'IDAE és arribar al consumidor domèstic mitjançant accions de divulgació, formació i informació de manera que tots i cadascun de nosaltres prenguem consciència de la importància de consumir l'energia de la manera més intel·ligent i responsable possible i, a més, sense renunciar al confort.