Energies del mar

Els oceans ofereixen un enorme potencial energètic que, mitjançant diferents tecnologies, pot ser transformat en electricitat i contribuir a satisfer les necessitats energètiques actuals.

Entre les energies del mar, existeixen tecnologies clarament diferenciades, en funció del tipus d'aprofitament energètic. A continuació es descriuen les distintes tipologies d'energies del mar:

Energia dels corrents: consisteix en l'aprofitament de l'energia cinètica continguda en els corrents marins. El procés de captació es basa en convertidors d'energia cinètica similars als aerogeneradors que es fan servir en aquest cas en instal·lacions submarines.

Energia de les ones: és l'aprofitament energètic produït pel moviment ondulatori de la superfície de l'aigua del mar. L'onatge és una conseqüència del frec de l'aire sobre la superfície del mar, per la qual cosa resulta molt irregular. Això ha portat a desenvolupar múltiples dispositius o convertidors d'energies del mar segons el principi de captació del dispositiu: columna d'aigua oscil·lant (OWC), cossos flotants, sistemes de sobreeiximent o impacte, etc.

Energia de les marees o maremotriu: es basa en l'aprofitament de l'ascens i descens de l'aigua del mar produït per l'acció gravitatòria del Sol i la Lluna. Un projecte d'una central maremotriu està basat en l'emmagatzemament d'aigua en un embassament que es forma en construir un dic amb unes comportes que permeten l'entrada d'aigua o cabal que s'ha de turbinar, en una badia, cala, riu o estuari per a la generació elèctrica.

Energia maremotèrmica: es fonamenta en l'aprofitament de l'energia tèrmica del mar basat en la diferència de temperatures entre la superfície del mar i les aigües profundes. Es requereix que el gradient tèrmic sigui d'almenys 20°. Les plantes maremotèrmiques transformen l'energia tèrmica en energia elèctrica utilitzant el cicle termodinàmic denominat "cicle de Rankine" per produir energia elèctrica el focus calent de la qual és l'aigua de la superfície del mar, i el focus fred l'aigua de les profunditats.

Energia del gradient salí o energia blava: és l'energia obtinguda per la diferència en la concentració de sal entre l'aigua de mar i l'aigua dels rius mitjançant els processos d'osmosi.

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt