L'IDAE participa com a soci en el Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuels de l'Agència Internacional de l'Energia

O IDAE participa como socio no Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuels da Axencia Internacional da Enerxía (AIE).

Os programas de colaboración tecnolóxica impulsados pola AIE constitúen unhas plataformas flexibles e efectivas integradas tanto por países que son membros da AIE como por estados que non o son, empresas, industrias, organizacións internacionais e ONGs, nas que levan a cabo traballos de investigación e desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras, implementación de proxectos de demostración e elaboración de análises técnicas destinadas a promover e apoiar a seguridade enerxética, o crecemento económico e a protección do medio ambiente.

Actualmente hai 39 Technology Collaboration Programmes (TCP) traballando nas seguintes áreas:

Actividades transversais (intercambio de información, modelos e transferencia tecnolóxica)

Uso final (edificios, electricidade, industria, transporte)

Combustibles fósiles (mitigación de emisións de gases de efecto invernadoiro, subministración, transformación)

Fusión (experimentos internacionais)

Enerxías renovables e hidróxeno (tecnoloxías e aplicación)

O Technology Collaboration Programme on Advanced Motor Fuels (AMF) está incluído no grupo de Uso final (transporte).

Neste momento, o TCP-AMF traballa nos seguintes proxectos (denominados Anexos):

Annex 28: Information Service & AMF Website (AMFI)

Annex 47: Reconsideration of DME Fuel Specifications for Vehicles

Annex 50: Fuel and Technology Alternatives in Non-Road Engines

Annex 51: Methane Emission Control

Annex 52: Fuels for Efficiency

Annex 53: Sustainable Bus Systems

Annex 54: GDI Engines and Alcol Fuels

Annex 55: Real Driving Emissions and Fuel Consumption