Transformació de l'energia

El sector de transformació de l'energia comprèn totes aquelles activitats consistents en la conversió d'energia primària en energia final, apta per al seu ús en els sectors consumidors finals. Dins d'aquestes activitats s'inclouen els sectors de refinament del petroli, generació elèctrica i cogeneració.

L'activitat de l'IDAE dins del sector de la transformació de l'energia s'ha centrat bàsicament en el foment de la tecnologia de la cogeneració a Espanya, participant activament en el desenvolupament d'aquesta tecnologia eficient mitjançant el finançament, a través d'UTE i AIE, de distintes tipologies de projectes en pràcticament la totalitat dels sectors industrials i també en els sectors terciari i residencial.

La cogeneració es defineix com la producció conjunta, en un procés seqüencial, d'energia mecànica o elèctrica i energia tèrmica útil.

Com assistència tècnica a la Secretaria d'Estat d'Energia del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, l'IDAE col·labora en l'elaboració de la legislació aplicable, així com en el compliment de determinades obligacions imposades per Directives Europees a les instal·lacions de cogeneració.

no-alt