Estudi seguiment del mercat de la biomassa a Espanya

Tot i que sempre s'ha fet servir biomassa, fins a dates molt recents les particularitats del mercat de la biomassa feien que no hi hagués unes referències de preus clares. Això provocava certa incertesa entre els potencials usuaris, i suposava a més una dificultat afegida a l'hora d'actualitzar els preus en els contractes entre els usuaris i les empreses de serveis energètics que treballaven amb biomassa.

Per això, des de mitjans de l'any 2014 s'està realitzant el seguiment de preus del mercat de la biomassa a Espanya. Suposa la posada en pràctica d'una metodologia basada en enquestes a diversos agents del sector, associada a l'establiment de filtres de naturalesa editorial i estadística que permetran determinar de forma periòdica el preu de les distintes biomasses utilitzades a Espanya.

En el marc d'aquest estudi, s'han realitzat informes trimestrals sobre els preus de la biomassa i comparatives trimestrals dels resultats obtinguts amb altres índexs similars a nivell nacional i internacional. Un resum dels resultats obtinguts pel que fa als preus de la biomassa pot consultar-se en Estudis, informes i estadístiques, secció "Preus energètics" del web de l'IDAE.

no-alt