Què és l'autoconsum?

L'autoconsum elèctric permet a qualsevol persona o empresa produir electricitat renovable per al seu propi consum instal·lant a casa, local o comunitat de veïns panells solars fotovoltaics o altres sistemes de generació renovable.

Part del consum elèctric es cobreix amb l'energia generada per la instal·lació d'autoconsum, fet que suposa un estalvi directe a la factura elèctrica, menor dependència dels canvis de preus de l'electricitat i un menor consum d'energia fòssil, cosa que contribueix a reduir emissions contaminants a l'atmosfera.

L'autoconsum és viable i legal
Autoconsumo

Les instal·lacions d'autoconsum són legals i viables tècnicament i econòmicament. A més, ja s'ha eliminat “l'impost al sol”.

La instal·lació d'autoconsum consta d'una part de generació (per exemple els panells solars fotovoltaics o un generador mini eòlic), els equips electrònics i cablejats (inversors, connectors i proteccions elèctriques) i el comptador (que en molts casos serà el mateix que ja té el consumidor).

A més, se li poden afegir bateries i un sistema de gestió que permeti controlar la instal·lació mitjançant una app mòbil o pàgina web.

Tot el sistema es connecta a la xarxa elèctrica, de manera que quan la instal·lació genera l'energia es consumeix directament, però quan no es genera (per exemple a les nits) l'energia continua venint de la xarxa.

En els moments és que no es consumeix tota l'energia generada, l'energia sobrant (excedent) es bolca a la xarxa, rebent un cert import bé en forma de compensació (descompte) a la factura elèctrica o bé com una venda d'energia al mercat.

Quines opcions hi ha?
Paneles solares aut...

Paneles solares autoconsumo

L'autoconsum es pot fer a qualsevol lloc, edifici, aparcament o construcció on hi hagi connexió a la xarxa elèctrica.

Pot realitzar-se amb qualsevol tecnologia de generació renovable (solar fotovoltaica, mini-eòlica, mini-hidràulica o biomassa elèctrica) i les instal·lacions poden tenir qualsevol potència, des de petits sistemes residencials de pocs quilovats (kW) a grans sistemes industrials de diversos megawatts (MW ).

Hi ha múltiples possibilitats per dissenyar un autoconsum:

Per casa meva, nau industrial o negoci (individual).

Per mi, ubicat en un terreny proper (a menys de 500m). Si és un autoconsum de tecnologia fotovoltaica i el terreny és sòl industrial, es pot assolir una distància de fins a 2.000m.

Per mi, ubicat en un terreny proper (a menys de 500m).

Per a mi i per a altres veïns del meu mateix edifici (col·lectiu).

Per la meva nau industrial compartit amb naus industrials properes (a menys de 500m). Si és un autoconsum de tecnologia fotovoltaica i la instal·lació s'ubica en cobertes o en estructures artificials que es dediquin a un altre ús principal, es pot assolir una distància de fins a 2.000m.

I si em sobra energia?
panel solar y aerog...

panel solar y aerogenerador

Si heu triat una instal·lació AMB excedents, l'energia que no consumiu instantàniament es pot cedir a la xarxa.

Hi ha dues possibilitats:

Compensació simplificada d'excedents

Mitjançant aquest mecanisme, l'energia no consumida (excedent) es lliura a la xarxa i es compensa a la factura elèctrica del consumidor valorada a un cert preu que dependrà del tipus de contracte de subministrament del consumidor.
Si el consumidor és de comercialitzadora regulada (PVPC), l'excedent es valora a un preu regulat (preu del mercat diari menys desviaments).
Si el consumidor és una comercialitzadora de mercat lliure, el preu de l'excedent s'acorda amb la comercialitzadora.
A la factura de subministrament (mensual) es descomptarà aquest valor del cost de l'energia que aquest mes s'hagi adquirit de la xarxa. El resultat no pot ser negatiu.
Per activar la compensació, cada comercialitzadora modificarà el contracte de subministrament de cada consumidor que hi reflectirà aquesta modalitat.

Venda a la xarxa d'excedents

En aquest cas, els consumidors no reben cap import pels excedents de l'energia que no autoconsumeixen en cada moment.
Aquests excedents són venuts al mercat i el productor haurà de disposar d'un representant al mercat elèctric (o una altra modalitat de venda) i fer-se càrrec de les obligacions fiscals i tributàries.

Quan em puc estalviar?
Ahorro

Els estalvis assolibles per la instal·lació d'autoconsum depenen de diversos factors.

Ubicació de la instal·lacióLa ubicació i la disponibilitat de recurs (solar/eòlic) tenen una forta influència en la capacitat de generació de la instal·lació. En el cas fotovoltaic, és fonamental una bona orientació (SUD preferiblement) i absència d'ombres.

Coincidència entre consum i produccióEl màxim estalvi es produeix quan l'autoconsum es realitza instantàniament, és a dir, quan consumim a les hores de producció de la instal·lació (en el cas fotovoltaic durant les hores solars); en aquest cas, l'autoconsum ens estalvia tota la part corresponent del terme variable (incloent-hi el cost de l'energia i els peatges i càrrecs corresponents).

Per tant, és desitjable modificar els nostres hàbits de consum per desplaçar el consum elèctric a les hores de producció, per exemple fent servir programadors.
Si s'instal·len bateries, l'energia que es produeix i no s'utilitza es pot acumular per utilitzar-la més tard però a costa d'una inversió més gran.

Preus de l'energiaEn un context d'alts preus de mercat energètic els estalvis seran més grans.

Recordeu que la vida útil d'aquestes instal·lacions pot arribar als 30 anys, per la qual cosa la instal·lació us permetrà protegir-vos de la variació de preus.

Ajuts a l'autoconsumActualment hi ha ajuts a l'autoconsum en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència determinats pel RD 477/2021 i que es gestionen a través de convocatòries autonòmiques.

Amb elles podeu optar a un percentatge d'ajuda directa (variable en funció de la potència i del tipus de beneficiari) que us permetran reduir la inversió necessària

Què necessito? Com ho faig?
Convertirse en auto...

Convertirse en autoconsumidor en pasos

PAS 1. Elements necessarisPer realitzar un sistema d'autoconsum només cal comptar amb dos elements:

  1. Una connexió a la xarxa elèctrica. Hi ha d'haver un consumidor amb un contracte d'electricitat existent o contractar-ne un de nou.
  2. Espai lliure amb accés al sol o al vent: teulada, coberta, marquesina d'aparcament, pèrgola, terreny etc… Les condicions de la zona i l'orientació (SUD preferiblement) són molt importants per treure el màxim rendiment de la instal·lació solar, però d'altres orientacions també són viables.

Si no es disposa d'espai adequat al mateix edifici, és possible utilitzar un espai proper (sota certes condicions) utilitzant la xarxa elèctrica per connectar-se amb la instal·lació.

PAS 2. Assessorament especialitzatL'execució de la instal·lació l'ha de fer una empresa instal·ladora especialitzada que comptarà amb electricistes amb categoria d'especialistes, garantint així una execució de qualitat. Per trobar empreses instal·ladores especialitzades podeu contactar amb les associacions d'instal·ladors (FENIE, ATECYR etc..) o associacions del sector renovable (UNEF, APPA, etc…). Les comercialitzadores d'energia també ofereixen aquest tipus de serveis i, finalment, podeu optar per contactar amb una Empresa de Serveis Energètics (ESE). Aquestes empreses us oferiran assessorament per trobar el disseny i la modalitat d'autoconsum més adequada a les vostres necessitats en funció del seu consum, espai disponible, possibilitats de connexió etc… L'empresa instal·ladora presentarà la documentació necessària davant la comunitat autònoma per autoritzar la instal·lació un cop realitzada.

És convenient que sol·liciteu diversos pressupostos per poder comparar les solucions que us ofereixin i prendre la millor decisió possible. L'instal·lador us realitzarà un estudi preliminar amb les estimacions de producció, espais ocupats, preus etc. , l'instal·lador redactarà una memòria tècnica o un projecte (segons la potència de la instal·lació) amb el detall de l'equipament i els càlculs. Acordeu amb l'instal·lador els espais ocupats pels mòduls fotovoltaics (teulada), i pels equips (inversor i proteccions), així com els trajectes del cablejat perquè s'ajustin al vostre habitatge o local.

PAS 3. Permisos i autoritzacionsSi realitzareu un autoconsum en una comunitat de propietaris caldrà obtenir l'aprovació de la Junta de propietaris, tant si es planteja per a ús d'un veí o grup de veïns, com si es planteja per a ús comú. Consulteu amb el vostre Administrador de Finques com aprovar aquest projecte a la Junta de propietaris.

Les instal·lacions menors de 100 kW no necessiten autorització administrativa prèvia de la comunitat autònoma.

Les instal·lacions  SENSE excedents i les instal·lacions AMB excedents menors de 15 kW que s'ubiquin en sòl urbanitzat no necessiten cap permís d'accés i connexió per la qual cosa no cal contactar prèviament amb la distribuïdora. En la resta de casos, l'empresa instal·ladora us indicarà els passos necessaris per realitzar el tràmit d'accés i connexió.

Recordeu que caldrà tramitar amb el vostre ajuntament el permís/llicència d'obres. A molts ajuntaments el tràmit es realitza mitjançant una declaració responsable i caldrà abonar l'Impost de Construccions i Obres (ICIO). L'empresa instal·ladora us pot ajudar en la presentació.

PAS 4. ExecucióLes instal·lacions residencials solen executar-se en un o dos dies. Gairebé no generen residus més enllà de cartrons i plàstics que es rebutgen als contenidors municipals, ja que no es fan intervencions a l'edifici. No solen precisar elements d'elevació (grues), ja que els mòduls poden pujar a les cobertes a través de l'ascensor.

En acabar, la instal·lació quedarà connectada i podrà començar a produir immediatament. Només les instal·lacions superiors a 15 kW que sí que requereixen tràmit d'accés i connexió han de ser revisades per la distribuïdora.

PAS 5. Legalització i tràmits amb companyies elèctriquesUn cop finalitzada, l'instal·lador legalitzarà la instal·lació presentant el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) davant de la comunitat autònoma. Haurà de proporcionar-li una còpia degudament diligenciada, còpia del projecte/memòria tècnica. A la Guia Professional de Tramitació de l'Autoconsum disposa d'un model amb la informació que us han de proporcionar.

Si la instal·lació és inferior a 100kW, la resta de tràmits han de ser automàtics i en un termini de 15 dies la distribuïdora haurà d'iniciar el procés d'alta de l'autoconsum. La comercialitzadora ha de contactar-lo per fer els canvis pertinents sobre el contracte subministrament del consumidor. Tot i això, el consumidor pot ser proactiu i contactar directament amb la seva comercialitzadora per sol·licitar l'alta de l'autoconsum.