Accesibilidad WAI-AA

Declaració d'accessibilitat

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca unos estándares internacionales en la creación de contenidos webs accesibles a todo el mundo y el E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. se ha que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tot el món i E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P. s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web  https://www.idae.es 

Pautes d'accessibilitat

S'han pres diverses mesures per fer el lloc web més accessible, entre elles:

 • Ordre lògic de presentació dels elements a la pantalla.
 • Text descriptiu de les imatges.
 • Accés mitjançant teclat a les opcions principals.

a. Situació de compliment i contingut no accessible

Aquest lloc web és parcialment conforme al RD 1112/2018 a causa de les excepcions que s'indiquen a continuació.

1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018 en els punts següents:

 • En algunas páginas los controles de formulario están sin etiquetar, hay imágenes con etiqueta “alt” vacía o con descripciones demasiado largas. [Requisito número 9.1.1.1 Controles de usuario para subtítulos y audiodescripción de UNE-EN 301549:2022]
 • La información, la estructura y las relaciones comunicadas a través de la presentación pueden ser determinadas por software o estar disponibles como texto. [Requisito número 9.1.3.1 Información y relaciones de UNE-EN 301549:2022]
 • En algunas páginas hay errores de visualización al linealizar, debido al posicionamiento absoluto de algunos elementos en estas páginas. [Requisito número 9.1.3.2 Secuencia significativa de UNE-EN 301549:2022]
 • En algunas páginas no es posible recopilar información de los formularios mediante software, de una manera inequívoca, coherente y/o personalizada. [Requisito número 9.1.3.5 Secuencia significativa de UNE-EN 301549:2022]
 • En alguna página la presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de al menos 4,5:1. [Requisito número 9.1.4.3 Contraste (mínimo) de UNE-EN 301549:2022]
 • En alguna página no hay suficiente contraste en el contenido no textual. [9.1.4.11 Contraste de contenido no textual de UNE-EN 301549:2022]
 • En algunas páginas hay errores en encabezados que no permiten navegar de forma secuencial. [Requisito número 9.2.4.1 Evitar bloques de UNE-EN 301549:2022]
 • En una página web se puede navegar y la secuencia de navegación afecta a su significado o su operación, los componentes que pueden recibir el foco lo hacen en un orden que preserva su significado y operabilidad. [Requisito 9.2.4.3 Orden del foco de UNE-EN 301549:2022]
 • En los elementos de los formularios, se deben introducir de forma correcta las etiquetas necesarias para evitar que se produzcan errores al introducir datos. [Requisito número 9.3.3.2 Etiquetas o instrucciones de UNE-EN 301549:2022]
 • El cambio de estado en cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca automáticamente un cambio en el contexto a menos que el usuario haya sido advertido. [Requisito número 9.3.2.2  Al recibir entradas UNE-EN 301549:2022]
 • En los contenidos implementados mediante uso de lenguaje de marcas, los elementos tienen las etiquetas de apertura y cierre completas; los elementos están anidados de acuerdo con sus especificaciones; los elementos no contienen atributos duplicados y los ID son únicos, excepto cuando las especificaciones permitan estas características. [Requisito 9.4.1.1 Procesamiento de UNE-EN 301549:2022] 
 • Para todos los componentes de la interfaz de usuario (incluyendo pero no limitado a: elementos de formulario, enlaces y componentes generados por scripts) el nombre y la función pueden ser determinados por software; los estados, propiedades y valores que pueden ser asignados por el usuario pueden ser especificados por software; y los cambios en estos elementos se encuentran disponibles para su consulta por las aplicaciones de usuario, incluyendo las ayudas técnicas. [Requisito 9.4.1.2 Nombre, función, valor de EN 301549:2022]
 • Cuando las TIC sean una página web deben satisfacer 5 requisitos de conformidad de las Pautas WCAG 2.1 (Nivel de conformidad, páginas completas, procesos completos, uso de tecnologías compatibles con métodos de accesibilidad y sin interferencia) [Requisito 9.6 Requisitos de conformidad de las Pautas de UNE-EN 301549:2022]

2. Càrrega desproporcionada: No aplica.

b. Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 18 de gener de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per un tercer (Serinza Solutions SL).

Eines de validació semiautomàtiques:

 • Validador (X) HTML de W3C: És un servei en línia gratuït de validació de codi que comprova la conformitat dels documents respecte a les gramàtiques del W3C i altres estàndards (X) HMTL.
 • SortSite és una altra eina en línia, de l'empresa privada Powermapper Software, que permet verificar l'accessibilitat d'una pàgina web tant per les WCAG 1.0 i 2.1 com per altres normes d'accessibilitat com ara la Secció 508 dels EUA.
 • The Wave és una eina gratuïta de validació que es basa en les normes de WCAG 2.1 i la Secció 508 dels EUA. Està desenvolupat per WebAIM (Accessibility in Mind), organització sense ànim de lucre del Center for Persons with Disabilities de la Universitat de l'Estat d'Utah. Aquest validador no només fa una anàlisi detallada d'accessibilitat sinó que proporciona informació sobre el contingut i l'estructura de les pàgines per ajudar els desenvolupadors a realitzar les tasques que exigeixen una presa de decisions de tipus personal.
 • net Utilitzada per revisar els problemes d'accessibilitat i localitzar aquests errors en codi font.
 • Axe Accesibility és una eina gratuïta de validació que es pot afegir com a extensió per a diferents navegadors com Chrome o Firefox.

Comprovació manual:

 • Confirmar que es pot augmentar la mida de font i que la pàgina és usable amb una mida de font gran.
  Comproveu que hi ha un bon ressaltat visual de l'element que rep el focus tant mitjançant el ratolí com mitjançant el teclat.
  Provar les pàgines amb diferents resolucions de pantalla i/o amb diferents mides de finestra.
  Visualitzar les pàgines de manera que agafin automàticament l'aparença a “Negre Alt contrast” o una altra de similar, seleccionada a les opcions del sistema de l'ordinador.
  Revisar el contrast que hi ha entre fons i text, tant als continguts com a les imatges.

c. Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del següent mail  cpatricio@idae.es

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de IDAE.

d. Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit a l'article 13 del RD 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre del 2020.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l'accessibilitat s'ha fet el 18 de gener del 2023.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les darreres versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.
El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.

 

 

Logo de W3C que indica CSS válidas  Valid XHTML 1.0 Transitional  Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI  Nivel A - WCAG 1.0 WAI