Energia solar tèrmica

La utilització de l'energia solar tèrmica per abastir les diferents demandes tèrmiques existents en els sectors de l'edificació, industrial i agropecuari, és una de les formes més eficients i econòmiques d'aprofitar un recurs abundant i autòcton, el qual, a més, és gratuït i tenim disponible en el mateix punt de consum.

La seva utilització suposa la disminució del consum d'energia primària i d'emissions de CO2 corresponents a la font energètica a què substitueix i que abasteix aquestes demandes. Suposa, per tant, la millora de l'eficiència energètica dels edificis, indústries, etc., on l'energia solar tèrmica s'incopora.

La tecnologia solar tèrmica és una tecnologia madura que ha experimentat una considerable implementació en el sector de l'edificació durant els últims anys. L'actual desenvolupament tecnològic i l'alta fiabilitat de les instal·lacions solars permet que aquestes s'integrin fàcilment en edificis i indústries.

La tecnologia actual permet que les instal·lacions solars tèrmiques necessitin un manteniment mínim i disposin de sistemes de control per al seu seguiment remot, oferint així totes les garanties en matèria de seguretat i comoditat d'ús.

no-alt
no-alt
no-alt
no-alt