Hoja de Ruta del Autoconsumo

Autokontsumoaren Ibilbide Orriak PNIECren 1.4 neurria betetzen du, Autokontsumo Estrategia Nazionala garatzea aurreikusten duena. Horiek lortzeko helburuak eta jarduera-ildoak zehazten ditu eta dokumentu hori prestatzeko agindua betetzen du.

Bere motibazio nagusia sektorearen garapen-potentziala betetzeko erronkak eta aukerak identifikatzea eta neurriak ezartzea da eta helburu hauek ezartzen ditu:

  • Autokontsumoaren sartze-potentziala ezartzea kontsumitzaile motaren arabera.
  • Autokontsumo berriztagarria sustatzeko jarduera-ildoak ezartzea, herritarrak energia-sistemaren erdigunean kokatuz, eta erabilera pobrezia energetikoaren aurkako borrokan funtsezko tresna gisa aktibatzea.
  • Erabilera partekatua sustatzeko tresnak garatzea.
  • Aplikazioak ezartzea erraztea industria edo zerbitzuen sektorea bezalako arloetan, berraktibazio ekonomikoaren testuinguruan, baita sektore publikoan ere.
  • Autokontsumoa garatzea jarduera eta enplegua azkar sortzeko palanka gisa, bai zuzenean, bai tokiko balio kate ezberdinetan eraginez eta kontsumitzaileentzako eta industriako kostu energetikoetan aurreztuz.

Hainbat eragile ekonomiko, Administrazio eta herritarren ekarpenaren emaitza da, herritarren parte-hartzeari irekitako kontsulta ezberdinen bitartez, eragileen eta gizarte osoaren ikuspegi desberdinak identifikatzea ahalbidetu dutenak.

Ibilbide-orria C7 R2 “Autokontsumoko Estrategia Nazionala” Erreforman jasota dago Ministerioari dagokion “Energia Trantsizio Bidezko eta Inklusiboa” 3. Politikoen Susperraldi, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren 7. osagaiaren “Energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa”. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako.

7. osagaian esleitutako baldintza espezifikoak betetzen ditu, baita 2. erreforman ere, bai DNSH (Do No Significant Harm) printzipioari dagokionez, bai klima eta etiketa digitalari dagokionez, eta bereziki, 3., 6. eta 8. ataletan jasotakoak. Planaren Osagaiaren dokumentuan eta CIDren Eranskinean.

Ibilbide-orriarekin batera, autokontsumoaren ahalmenari buruzko bi ikerketa argitaratzen dira, Ibilbide-orrian bertan aurreikusten diren eta aldirako helburu adierazgarriak finkatzea ahalbidetzen dutenak, anbiziotsuak baina lorgarriak direnak:

Autokontsumo fotovoltaikoaren inguruko inkesta, etxebizitza, ez-egoitza eta industria sektorean

Espainian autokontsumorako potentzial fotovoltaikoaren azterketa

Hoja de Ruta del Au...

Hoja de Ruta del Autoconsumo

Encuesta sobre auto...

Encuesta sobre autoconsumo fotovoltaico en los sectores residencial, no residencial e industrial

Estudio sobre el po...

Estudio sobre el potencial fotovoltaico para autoconsumo en España