Estatistika eta energia-balantzea
Estadísticas y bala...

Estadísticas y balance energético

Balantze energetikoak (1990-2022)

Lehen eta azken energiaren balantze energetikoak milaka tona petrolio baliokidetan (ktep). Guztira 69 energia-mota eta 128 energia-fluxu eta/edo sektore zehazten dira. Serie historikoa 1990etik 2022era.

Balances energéticos anuales (Urteko balantze energetikoak)

Metodología Balance energético anual (Urteko Energia Balantzearen Metodologia)

Detalles de consumos del sector servicios (2019)(Zerbitzu-sektoreko kontsumoaren xehetasunak) Energia-kontsumoa zerbitzu-sektoreko adarren eta energia-iturrien energia-unitateetan adierazita.

Consumo para usos y energías del sector residencial (2010-2022)(Etxebizitza-sektoreko erabilera eta energia-kontsumoa)Etxebizitza-sektoreko kontsumoa, erabilera eta energia-iturrien arabera energia-unitateetan adierazita.

Estadísticas de bombas de calor (2014 – 2022)(Bero ponpen estatistikak) Bero ponpen estatistikak klima-zona, bero-ponpa mota eta sektoreen arabera. Argitaratutako informazioa bero-ponpen parkeari, potentziari eta ekoizpen termikoari, funtzionamendu-orduei eta SPF (Seasonal Performance Factor) aipatzen du.

Poderes caloríficos inferiores(Bero-balio txikiagoak) Estatistikak eta energia-balantzeak prestatzeko erabiltzen diren energia-produktu desberdinen bero-balio txikiagoak eta bihurtze-faktoreak

Informe estadístico de energias renovables 2022(Energia berriztagarriei buruzko estatistika-txostena). Energia erabilgarri gordina, azken energia-kontsumoa, potentzia elektrikoa eta energia berriztagarriekin ekoizteko ahalmenak 2022. urtetik, autonomia-erkidegoen egoera eta energia elektrikoaren bilakaera historikoa, instalatutako eguzki-azalera eta bioerregaien ekoizpen-ahalmena.

MESH-Manual estadístico sobre el consumo de energia del sector residencial MESH-Egoitza-sektoreko energia-kontsumoari buruzko eskuliburu estatistikoa IDAEk EUROSTATerako koordinatua Austria, Holanda, Erresuma Batua eta Esloveniako estatistika-erakundeen partaidetzarekin. Eskuliburuak erabilera eta zerbitzuen araberako energia-kontsumoaren analisian sakontzen du eta estatu kide ezberdinen artean eta munduan bizitegi-sektoreari lotutako praktika estatistikorik onenak erakusten ditu, metodologiko eta datu bilketa homogeneotasuna errazteko. Eurostaten webgunea Web de Eurostat