Indústria
Sector Industria y el consumo de Energía

El sector de la indústria ha estat, tradicionalment, el major consumidor d'energia a Espanya. Tanmateix, les mesures d'estalvi i eficiència que van començar a posar-se en pràctica als anys 70 i la millora en els processos industrials a través de les noves tecnologies, unit, d'altra banda, al gran augment de la mobilitat de persones i mercaderies, ha fet que el transport desbanqui la indústria pel que fa al consum.

El sector és, en definitiva, responsable del 31 % del consum d'energia del nostre país.

L'actuació de l'IDAE en aquest sector es caracteritza pel finançament o participació en projectes d'estalvi i substitució de combustibles, amb l'objectiu de millorar l'eficiència en els processos de producció, la qual cosa contribueix a l'augment de la competitivitat i a la reducció d'emissions contaminants. Així mateix, de forma pionera al nostre país, l'IDAE porta a terme projectes de cogeneració i trigeneració.

De la mateixa manera, com a assessor tècnic, l'Institut realitza per a aquest sector anàlisis de viabilitat de projectes.

 

no-alt